Za najvýznamnejšie dielo architekta Dušana Jurkoviča sa považuje monumentálna mohyla Štefánika na Bradle nad Brezovou.

Na peróne železničnej stanice v Myjave je model Štefánikovej mohyly. Jeho autorom bol kamenár Josef Podrazil (1980). J. Podrazil zo Sudoměříc prišiel v roku 1928 pracovať na Myjavu do kamenárskej firmy Jána Trávnička. Oženil sa s jeho sestrou a neskôr prevzal aj vedenie firmy. V čase jeho príchodu sa završovali práce na Štefánikovej mohyle na Bradle, ktorú si chodil vymeriavať na motorke, pretože sa nadchol myšlienkou zhotoviť jej model. Získal povolenie od železnice postaviť ho na peróne staničnej budovy. Práca s jedným pomocníkom mu trvala vyše roka. Aj keď podľa zakladateľskej tabuľky z čierneho skla plánoval model v mierke 1: 30 zhotoviť možno už v roku 1930, celé dielo sa mu podarilo zavŕšiť až o pár rokov neskôr. Model mohyly odhalili 28. októbra 1938. Jeho dielo bez väčšej úhony prestálo až do dnešnej doby.

M. Maliarik: Z histórie Štefánikovej mohylky Bradla na železničnej stanici, 6. máj 2009, in: www.zahorak-noviny.sk

Pozn.: Ako nesúvisiacu ale zaujímavú poznámku možno uviesť, že Ján Trávniček aj Josef Podrazil sa od vzniku Slovenského štátu zapojili do prevádzačstva utečencov z Protektorátu Čechy a Morava. J. Podrazil mal dom priamo pri železničnej trati a utečenci sa u neho ukrývali. Činnosť J. Trávnička sa rýchlo vyzradila, musel utiecť do Anglicka, odkiaľ sa vrátil až po vojne (Ján Gálik: Odboj a oslobodenie Myjavy, Myjava 1994, str. 30, 39). 

Kamerové systémy