Diplomat Štefan Osuský sa narodil na Brezovej, zomrel v USA. V roku 1919 bol vedúcim čsl. delegácie vyjednávajúcej na mierovej konferencii v Paríži. Zastupoval ČSR na medzinárodných konferenciách. V roku 1943 sa pre nezhody s exilovým predsedom vlády E. Benešom vzdal diplomatickej činnosti. V roku 1945 odišiel do USA, venoval sa univerzitným prednáškam z diplomacie a po roku 1948 sa významne zapojil do krajanskej činnosti.

Pamätník autora Jána Hoffstädtera venovaný Š. Osuskému bol v Brezovej odhalený v roku 1999. Jeho donorom bola newyorská nadácia Jána a Betky Papánkových. Pamätník bol poškodený vandalmi, mesto ho dalo v roku 2010 zrekonštruovať.

 

Kamerové systémy