Diplomat Štefan Osuský sa narodil na Brezovej, zomrel v USA. V roku 1919 bol vedúcim čsl. delegácie vyjednávajúcej na mierovej konferencii v Paríži. Zastupoval ČSR na medzinárodných konferenciách. V roku 1943 sa pre nezhody s exilovým predsedom vlády E. Benešom vzdal diplomatickej činnosti. V roku 1945 odišiel do USA, venoval sa univerzitným prednáškam z diplomacie a po roku 1948 sa významne zapojil do krajanskej činnosti.

Pamätník autora Jána Hoffstädtera venovaný Š. Osuskému bol v Brezovej odhalený v roku 1999. Jeho donorom bola newyorská nadácia Jána a Betky Papánkových. Pamätník bol poškodený vandalmi, mesto ho dalo v roku 2010 zrekonštruovať.

 

Pomník slobody, Brezová pod Bradlom
Pomník slobody, Brezová pod Bradlom
 • Súradnice:
  48.6647006, 17.5401003
SNP II., Brezová pod Bradlom - Dvoly
SNP II., Brezová pod Bradlom - Dvoly
 • Súradnice:
  48.6528344, 17.5791075
Juraj Repta (1923 - 1998), Brezová pod Bradlom - Dolný Štverník
Juraj Repta (1923 - 1998), Brezová pod Bradlom - Dolný Štverník
 • Súradnice:
  48.65499261405323, 17.512308690663076
Dejinný pamätník, Brezová pod Bradlom
Dejinný pamätník, Brezová pod Bradlom
 • Súradnice:
  48.67071705515223, 17.541751299019552
Upálený partizán, Brezová pod Bradlom - Dvoly
Upálený partizán, Brezová pod Bradlom - Dvoly
 • Súradnice:
  48.65348652351876, 17.579208347912527
SNP, Brezová pod Bradlom - Dvoly
SNP, Brezová pod Bradlom - Dvoly
 • Súradnice:
  48.652019370891345, 17.579109106178976
Padlým v Slovenskom povstaní, Brezová pod Bradlom
Padlým v Slovenskom povstaní, Brezová pod Bradlom
 • Súradnice:
  48.671347655051406, 17.533835900060012
Padlým protifašistickým bojovníkom, Brezová pod Bradlom
Padlým protifašistickým bojovníkom, Brezová pod Bradlom
 • Súradnice:
  48.66568152589698, 17.540572670065558
Jánovi Reptovi a jeho partizánom, Brezová pod Bradlom
Jánovi Reptovi a jeho partizánom, Brezová pod Bradlom
 • Súradnice:
  48.65964593690298, 17.54031050011315
Ján Hus (1371 - 1415), Brezová pod Bradlom
Ján Hus (1371 - 1415), Brezová pod Bradlom
 • Súradnice:
  48.66103897661362, 17.540067900798476
SNP, Brezová pod Bradlom - Hurbanova dolina
SNP, Brezová pod Bradlom - Hurbanova dolina
 • Súradnice:
  48.704689374546, 17.54521445957903
Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, Brezová pod Bradlom
Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, Brezová pod Bradlom
 • Súradnice:
  48.66596879274576, 17.540236296289777
Povstalecký rok 1848, Brezová pod Bradlom
Povstalecký rok 1848, Brezová pod Bradlom
 • Súradnice:
  48.665804046793006, 17.540185334318494
Slovenské povstanie, Brezová pod Bradlom
Slovenské povstanie, Brezová pod Bradlom
 • Súradnice:
  48.666217536728986, 17.540606260299683
Oslobodenie Červenou armádou, Brezová pod Bradlom
Oslobodenie Červenou armádou, Brezová pod Bradlom
 • Súradnice:
  48.66569775394052, 17.54061594420773
Samuel Jurkovič (1796 - 1873), Brezová pod Bradlom
Samuel Jurkovič (1796 - 1873), Brezová pod Bradlom
 • Súradnice:
  48.666107766168295, 17.541003063412404
Tomáš Tvarožek (1892 - 1945), Brezová pod Bradlom
Tomáš Tvarožek (1892 - 1945), Brezová pod Bradlom
 • Súradnice:
  48.66525709042335, 17.540097037441456
Tvorcom filmu Jánošík, Brezová pod Bradlom
Tvorcom filmu Jánošík, Brezová pod Bradlom
 • Súradnice:
  48.66507696019441, 17.54051069269792
Štefan Fajnor (1844 - 1909), Brezová pod Bradlom
Štefan Fajnor (1844 - 1909), Brezová pod Bradlom
 • Súradnice:
  48.66540079673084, 17.540140662061958
Ján Papánek (1896 - 1991), Brezová pod Bradlom
Ján Papánek (1896 - 1991), Brezová pod Bradlom
 • Súradnice:
  48.66510505371296, 17.539828419685364
Ján Pravoslav Leška (1831 - 1909), Brezová pod Bradlom
Ján Pravoslav Leška (1831 - 1909), Brezová pod Bradlom
 • Súradnice:
  48.66473075812225, 17.54185452041122
Giuliana Benzoni (1895 - 1982), Brezová pod Bradlom
Giuliana Benzoni (1895 - 1982), Brezová pod Bradlom
 • Súradnice:
  48.65024472770081, 17.53630295233154

Kamerové systémy