Štefan Fajnor st. sa narodil v Brezovej pod Bradlom, zomrel vo viedenskej nemocnici a pochovali ho v Senici. Bol advokátom, obhajoval predstaviteľov slovenského národa v politických procesoch. Bol aj hudobným skladateľom. Náhrobník z dielne hodonínskej firmy Ferdinanda Štáblu mu odhalili v roku 1925.

Brezovská evanjelická cirkev dala Š. Fajnorovi zhotoviť pamätnú tabuľu. Osadili ju na jeho rodnom dome. Odhalil ju biskup Štefan Osuský 20. februára 1944 po službách Božích. Príhovor pri tabuli mali miestny kazateľ Ján Lichner, biskup Osuský a seniorálny dozorca Ján Hrušovský. V rovnakom roku odhalili Š. Fajnorovi pamätnú tabuľu aj v Senici.

 

Ján Lichner: Pamiatka Štefana Fajnora, in: Tranovský evanjelický kalendár na rok 1945, Liptovský Svätý Mikuláš, str. 109-111;

Juraj Chochol: Fajnorovské oslavy v Brezovej pod Bradlom, in: Cirkevné listy 6/1944, Liptovský Svätý Mikuláš, str. 126-129

Pomník slobody, Brezová pod Bradlom
SNP II., Brezová pod Bradlom - Dvoly
Dejinný pamätník, Brezová pod Bradlom
Upálený partizán, Brezová pod Bradlom - Dvoly
SNP, Brezová pod Bradlom - Dvoly
Ján Hus (1371 - 1415), Brezová pod Bradlom
SNP, Brezová pod Bradlom - Hurbanova dolina
Povstalecký rok 1848, Brezová pod Bradlom
Slovenské povstanie, Brezová pod Bradlom
Tvorcom filmu Jánošík, Brezová pod Bradlom
Ján Papánek (1896 - 1991), Brezová pod Bradlom
Kamerové systémy