Podľa materiálov z portálu pamyat-naroda.ru na troch miestach severne od obce Krajné pochoval svojich vojakov 6. gardový paradesantný pluk 1.gardovej paradesantnej divízie. Vo veliteľskej funkcii pluku v apríli 1945 majora Aljeksandra Ivanoviča Musochranova (*1908, Александр Иванович Мусохранов) vystriedal major Aljeksej Vasiľjevič Kabanov (*1908, Алексей Васильевич Кабанов). Na kopanici U Taranov (Taranovia) bolo pochovaných päť vojakov, podľa jednoduchej poľnej mapky vojenského pohrebiska sa miesto nachádza v chotári obce Hrašné. V materiáloch pamyat-naroda.ru sú títo vojaci priradení do obce Krajné.

  • Pavjel Konstantinovič Džus (Павел Константинович Джус) sa narodil v roku 1903 na Ukrajine pri Žitomire (Украинская ССР, Житомирская обл.). V zostave Červenej armády bol na fronte od mája 1943. Ako kontaktnú osobu uviedol manželku Pelageju Timofejevnu Džus z obce Volicja pri meste Trojaniv (ukr. Волиця, Троянів). Na inom mieste bolo meno manželky zapísané v tvare Pelageja Jerofejevna. Naposledy slúžil v hodnosti mladšieho seržanta ako zástupca veliteľa oddielu v 6. gardovom paradesantnom pluku 1. gardovej paradesantnej divízie, do ktorej bol zaradený od 9. marca 1945. Zo stavu jednotky ho vyradili 7. apríla 1945 z dôvodu smrti v boji. Pochovali ho na kopanici Taranovia pri obci Krajné. Krátko po smrti mu udelili dve vyznamenania. V hodnosti vojaka obdržal Rád Červenej hviezdy za bojový čin z obce Nevidzany z 26. marca 1945 s prihliadnutím na ďalšie boje na riekach Nitra a Váh. V hodnosti slobodníka bol vyznamenaný medailou Za odvahu za bojové činy z prelomu marca a apríla 1945 pri prekročení riek Hron a Nitra.
  • Viktor Makarovič Dubrovskij (Виктор Макарович Дубровский) sa narodil v roku 1926 na Ukrajine v Doneckej oblasti. Do Červenej armády bol povolaný v decembri 1943. Ako kontaktnú osobu uviedol otca Makara Platonoviča Dubrovského z mesta Jalta na brehu Azovského mora. Naposledy slúžil v hodnosti mladšieho seržanta ako veliteľ streleckého oddielu v 6. gardovom paradesantnom pluku 1. gardovej paradesantnej divízie, do ktorej ho zaradili od 9. marca 1945. Zo stavu jednotky ho vyradili 7. apríla 1945 z dôvodu smrti v boji. Pochovali ho na kopanici Taranovia pri obci Krajné. Posmrtne ho vyznamenali medailou Za bojové činy z prelomu marca a apríla 1945 v obciach Mochovce, Ľudanice a Čeľadince.
  • Vasilij Jevtichovič Kaminskij (Василий Евтихович Каминский) sa narodil v roku 1900 na Ukrajine v obci Serby pri meste Černivci (Украинская ССР, Винницкая обл., Черневецкий р-н, с. Сербы). Do Červenej armády bol povolaný 24. marca 1944. Od 4. augusta 1944 bol v zostave 797. streleckého pluku 232. streleckej divízie. Ako kontaktnú osobu uviedol manželku Galinu Josifovnu Kaminskú z obce Serby. Naposledy slúžil v hodnosti vojaka ako strelec v 6. gardovom paradesantnom pluku 1. gardovej paradesantnej divízie, do ktorej ho zaradili 9. marca 1945. Zo stavu jednotky ho vyradili 7. apríla 1945 z dôvodu smrti v boji. Pochovali ho na kopanici Taranovia pri obci Krajné.
  • Vasilij Kirilovič Kuraksa (Василий Кирилович Куракса) sa narodil v roku 1906 na Ukrajine v Kyjevskej oblasti. Do Červenej armády bol povolaný v roku 1943. Od 16. decembra 1943 slúžil v 143 streleckej divízii. Ako kontaktnú osobu uviedol manželku Nadeždu Fedosejevnu Kuraksa z obce Varoviči pri obci Poliske (býv. Kaganoviči, ukr. Варовичі, Поліське). Naposledy slúžil v hodnosti vojaka ako strelec v 6. gardovom paradesantnom pluku 1. gardovej paradesantnej divízie, do ktorej ho zaradili od 22. marca 1945. Zo stavu jednotky ho vyradili 7. apríla 1945 z dôvodu smrti v boji. Pochovali ho na kopanici Taranovia pri obci Krajné.
  • Michail Jakovljevič Bagrij (Михаил Яковлевич Багрий) sa narodil v roku 1898 na Ukrajine v obci Pokutine pri meste Džurin (ukr. Покутине, Джурин). Do Červenej armády bol povolaný 24. marca 1944. Ako kontaktnú osobu uviedol manželku Mariju Dmitrijevnu Jakovljevičovovú z obce Pokutine. V septembri 1944 ho v zostave 797. streleckého pluku 232. streleckej divízie vyznamenali medailou Za zásluhy. Naposledy slúžil v hodnosti vojaka ako strelec v 6. gardovom paradesantnom pluku 1. gardovej paradesantnej divízie, do ktorej ho zaradili od 22. marca 1945. Zo stavu jednotky ho vyradili 7. apríla 1945 z dôvodu smrti v boji. Pochovali ho na kopanici Taranovia pri obci Krajné.
    Michailovým bratom bol možno vojak Matvjej Jakovljevič Bagrij (Матвей Яковлевич Багрий), ktorý sa narodil v roku 1901 v obci Pokutine. Do Červenej armády bol povolaný 22. februára 1944. V hodnosti vojaka v zostave 572. streleckého pluku 233. streleckej divízie bol vyznamenaný medailou Za odvahu za bojový čin z 23. marca 1945 na území Maďarska.

 

Kamerové systémy