Slovenskí dobrovoľníci v povstaní v roku 1848 odišli z Viedne 17. septembra a o dva dni dorazili cez Moravu na Myjavu. V dome Anny Koleníčky, vdovy po evanjelickom farárovi, bol ubytovaný Hurban so spoločníkmi počas prvej septembrovej výpravy a neskôr veliteľ 2. výpravy Žižka – Janeček. V dome sa schádzali k rokovaniam vodcovia SNR a vojenskí velitelia dobrovoľníckej armády. Samotná A. Kolényová po neúspechu prvej výpravy sa skrývala aj s dcérou v Hrubej Vrbke na Morave. Jej dom bol vyrabovaný, mal byť zničený, ale vývoj ďalších udalostí tomu zabránil.
Na dome bola k pripomenutiu udalostí povstania odhalená pamätná tabuľa 30. októbra 1928.

1848                           1928
V TOMTO DOME VZÁCNEJ VLASTENKY
PANI FARÁRKY KOLÉNIČKY MALA
V BÚRNYCH ČASOCH R. 1848 HLAVNÝ STAN
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA
REVOLUČNÁ VLÁDA SLOVENSKÁ POD PREDSEDNÍCTVOM
J. M. HURBANA, Ľ. ŠTÚRA, M. M: HODŽU ÚDOV.

NAZPÄŤ CESTA NEMOŽNÁ, NAPRED SA ÍSŤ MUSÍ (ŠTÚR)
28. X. 1928

 

Oslavy storočnice Slovenského povstania 1848-1849 vrcholili 18. a 19. septembra 1948 na Myjave. Ich súčasťou bolo položenie základného kameňa nakoniec nerealizovaného pamätníka na Poľane pri Brestovci, a tiež vyhlásenie Myjavy mestom. Na pamätnom dome SNR odhalil 19. septembra 1948 predseda SNR Karol Šmidke novú pamätnú tabuľu s citátom z diela Mikuláša Dohnányho. Staršia (v poškodenom stave) je odložená v depozitári múzea SNR, ktoré bolo v dome a v ďalších pristavaných priestoroch zriadené v rokoch 1966 až 1968.
Samotnému Kolényovskému domu hrozila od 2. polovice 50-rokov 20. storočia asanácia, mohla tam byť výstavba nových bytov, či nový kultúrny dom. Zabránilo tomu Krajské stredisko Štátnej pamiatkovej starostlivosti, keď budovu v roku 1961 vyhlásilo za chránenú.

 

Ján Gálik: Myjava v obrazoch histórie – druhý diel, Myjava 2013, str. 52-56, 110

Prvý hasičský spolok, Myjava
Karol Ľudovít Semian (1817 - 1891), Turá Lúka
Výročia evanjelického kostola, Myjava
Pavel Hajnóczy (1826 - 1893), Myjava
Obetiam holokaustu, Myjava
Padlým bojovníkom proti fašizmu, Myjava
Dušan Jurkovič (1868 - 1947), Turá Lúka
Obetiam 2. svetovej vojny, Turá Lúka
Padlým v 1. svetovej vojne, Myjava
Oslobodenie Červenou armádou, Turá Lúka
Padlým červenoarmejcom, Turá Lúka
Pomník padlých, Turá Lúka
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Myjava
Juraj Bašnár (1922 - 1945), Turá Lúka
Štefánikova mohyla - model, Myjava
Oslobodenie Červenou armádou, Myjava
Evanjelickým martýrom - 1672, Turá Lúka
Peter Tvrdý  (1850  - 1935),  Myjava
Milan Mareček (1923 - 1945), Myjava
Michal Šimonovič (1874 - 1919), Myjava
Daniel Krman ml. (1663 - 1740), Myjava
Kamerové systémy