Pamätník SNP pri Košariskách je spätý s bojmi partizánskeho oddielu Jána Reptu. Oddiel Jána Reptu určitý čas táboril v Lopušnej doline v horách pri Brezovej. Blízkou Holešnou dolinou prechádza cesta z Košarísk do Pustej Vsi. Ústie Lopušnej doliny práve pri tejto ceste sa stalo miestom prestrelky partizánov s nemeckými vojakmi. Partizáni tu 8. septembra 1944 prepadli malú kolónu vozidiel. V boji vtedy zahynulo niekoľko Nemcov a mladý partizán Jan Bystřický. Približne na rovnakom mieste prepadli partizáni 29. septembra 1944 gardistickú autokolónu. Niekoľko gardistov zahynulo a ďalší boli zajatí. Partizáni neutrpeli žiadne straty na životoch.
Na mieste bojov bol krátko pred rokom 1964 postavený pamätník SNP. Asi po roku 2010 sa z pamätníka stratila bronzová pamätná tabuľa. Zásluhou košariských žiakov 9. mája 2015 odhalili na pamätníku jej novú nekovovú náhradu, ktorú pre nich zhotovil Fedor Mikulčík. Súčasne bola na pamätník umiestnená nová pamätná tabuľa pre J. Bystřického.

Pocta moravskému partizánovi Jankovi Bystřickému, in: www.zskosariska.sk

Pomník padlých, Košariská
Oslobodenie Červenou armádou, Košariská
Obetiam fašizmu, Košariská
Milan Rastislav Štefánik - škola, Košariská
Kamerové systémy