V partizánskej doline Dvoly pri Brezovej bol 6. septembra 2019 odhalený nový pamätník SNP namiesto pamätníka zvolenia Miloša Uhra partizánskym veliteľom. Bol vybudovaný z iniciatívy občianskeho združenia Osobnosti pod Bradlom. Autorom výtvarnej časti so schematizujúcou rytinou trojice ozbrojených partizánov na mosadznom plechu je sochár Milan Lukáč. Autorom architektonického riešenia je architekt Richard Šimek. Na žulový podstavec boli prenesené pamätné tabule zo zrušeného pamätníka Miloša Uhra a z blízkeho starého pamätníka SNP, ktorý zostal zachovaný.

Pomník slobody, Brezová pod Bradlom
Dejinný pamätník, Brezová pod Bradlom
Upálený partizán, Brezová pod Bradlom - Dvoly
SNP, Brezová pod Bradlom - Dvoly
Ján Hus (1371 - 1415), Brezová pod Bradlom
SNP, Brezová pod Bradlom - Hurbanova dolina
Povstalecký rok 1848, Brezová pod Bradlom
Slovenské povstanie, Brezová pod Bradlom
Tvorcom filmu Jánošík, Brezová pod Bradlom
Štefan Fajnor (1844 - 1909), Brezová pod Bradlom
Ján Papánek (1896 - 1991), Brezová pod Bradlom
Kamerové systémy