Pamätník v Hurbanovej doline je postavený na pamäť boja, ktorí zviedli Reptovi partizáni 6. januára 1945. Koncom decembra 1944 sa časť partizánov ubytovala v opustených domoch na Danech vrchu a U Kravárikov. Ich prítomnosť sa neutajila a nemeckí vojaci naplánovali prepad, o ktorom sa Repta včas dozvedel a partizáni naň boli v podstate pripravení. Nerušili však, že brezovskú nemeckú posádku posilnia aj zo Senice a Myjavy. U Michalatov Nemci rozmiestnili mínomety, U Kvasnicov ľahké delá. Kopanicu U Kravárikov obsadzovala brezovská posádka od juhu a západu, myjavská posádka útočila od Škodáčkov. Ráno 6. januára 1945 zaútočilo spolu asi 700 nemeckých vojakov na 70 partizánov. Prvým incidentom udalosti bolo zastrelenie nemeckého vojaka U Kravárikov partizánskou strážou. Pod paľbou partizáni ustupovali k Bukovcu. Pri kopanici U Rafčíkov potom padli v boji Štefan Držka a Edward Lanuszewski. Partizán Ján Bzdúšek tam bol postrelený do nohy, ale sa zachránil. Priamo na Danech vrchu padol ruský partizán menom Michal a Nemci tam zajali dvoch partizánov kuchára Vladimíra Kovára st., ktorý neskôr zahynul v kolóne väzňov pri Melku a lekára Viliama Vezíra.
Pamätník SNP tvaru pyramídy v Hurbanovej doline odhalili v roku 1948. Bol postavený podľa projektu Dušana Jurkoviča, utvoreného pôvodne pre Slovenské povstanie rokov meruôsmych.

 

Ján Bzdúšek, Juraj Baran: Spomienky na Slovenské národné povstanie v podbradlianskom kraji, Brezová pod Bradlom 1995;
Vlastimil Kravárik: Nezabúdajme, in: Novinky spod Bradla 4/2013, str. 9,10

Pomník slobody, Brezová pod Bradlom
SNP II., Brezová pod Bradlom - Dvoly
Dejinný pamätník, Brezová pod Bradlom
Upálený partizán, Brezová pod Bradlom - Dvoly
SNP, Brezová pod Bradlom - Dvoly
Ján Hus (1371 - 1415), Brezová pod Bradlom
Povstalecký rok 1848, Brezová pod Bradlom
Slovenské povstanie, Brezová pod Bradlom
Tvorcom filmu Jánošík, Brezová pod Bradlom
Štefan Fajnor (1844 - 1909), Brezová pod Bradlom
Ján Papánek (1896 - 1991), Brezová pod Bradlom
Kamerové systémy