Pamätník v Hurbanovej doline je postavený na pamäť boja, ktorí zviedli Reptovi partizáni 6. januára 1945. Koncom decembra 1944 sa časť partizánov ubytovala v opustených domoch na Danech vrchu a U Kravárikov. Ich prítomnosť sa neutajila a nemeckí vojaci naplánovali prepad, o ktorom sa Repta včas dozvedel a partizáni naň boli v podstate pripravení. Nerušili však, že brezovskú nemeckú posádku posilnia aj zo Senice a Myjavy. U Michalatov Nemci rozmiestnili mínomety, U Kvasnicov ľahké delá. Kopanicu U Kravárikov obsadzovala brezovská posádka od juhu a západu, myjavská posádka útočila od Škodáčkov. Ráno 6. januára 1945 zaútočilo spolu asi 700 nemeckých vojakov na 70 partizánov. Prvým incidentom udalosti bolo zastrelenie nemeckého vojaka U Kravárikov partizánskou strážou. Pod paľbou partizáni ustupovali k Bukovcu. Pri kopanici U Rafčíkov potom padli v boji Štefan Držka a Edward Lanuszewski. Partizán Ján Bzdúšek tam bol postrelený do nohy, ale sa zachránil. Priamo na Danech vrchu padol ruský partizán menom Michal a Nemci tam zajali dvoch partizánov kuchára Vladimíra Kovára st., ktorý neskôr zahynul v kolóne väzňov pri Melku a lekára Viliama Vezíra.
Pamätník SNP tvaru pyramídy v Hurbanovej doline odhalili v roku 1948. Bol postavený podľa projektu Dušana Jurkoviča, utvoreného pôvodne pre Slovenské povstanie rokov meruôsmych.

 

Ján Bzdúšek, Juraj Baran: Spomienky na Slovenské národné povstanie v podbradlianskom kraji, Brezová pod Bradlom 1995;
Vlastimil Kravárik: Nezabúdajme, in: Novinky spod Bradla 4/2013, str. 9,10

Pomník slobody, Brezová pod Bradlom
Pomník slobody, Brezová pod Bradlom
 • Súradnice:
  48.6647006, 17.5401003
SNP II., Brezová pod Bradlom - Dvoly
SNP II., Brezová pod Bradlom - Dvoly
 • Súradnice:
  48.6528344, 17.5791075
Juraj Repta (1923 - 1998), Brezová pod Bradlom - Dolný Štverník
Juraj Repta (1923 - 1998), Brezová pod Bradlom - Dolný Štverník
 • Súradnice:
  48.65499261405323, 17.512308690663076
Dejinný pamätník, Brezová pod Bradlom
Dejinný pamätník, Brezová pod Bradlom
 • Súradnice:
  48.67071705515223, 17.541751299019552
Upálený partizán, Brezová pod Bradlom - Dvoly
Upálený partizán, Brezová pod Bradlom - Dvoly
 • Súradnice:
  48.65348652351876, 17.579208347912527
SNP, Brezová pod Bradlom - Dvoly
SNP, Brezová pod Bradlom - Dvoly
 • Súradnice:
  48.652019370891345, 17.579109106178976
Padlým v Slovenskom povstaní, Brezová pod Bradlom
Padlým v Slovenskom povstaní, Brezová pod Bradlom
 • Súradnice:
  48.671347655051406, 17.533835900060012
Padlým protifašistickým bojovníkom, Brezová pod Bradlom
Padlým protifašistickým bojovníkom, Brezová pod Bradlom
 • Súradnice:
  48.66568152589698, 17.540572670065558
Jánovi Reptovi a jeho partizánom, Brezová pod Bradlom
Jánovi Reptovi a jeho partizánom, Brezová pod Bradlom
 • Súradnice:
  48.65964593690298, 17.54031050011315
Ján Hus (1371 - 1415), Brezová pod Bradlom
Ján Hus (1371 - 1415), Brezová pod Bradlom
 • Súradnice:
  48.66103897661362, 17.540067900798476
Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, Brezová pod Bradlom
Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, Brezová pod Bradlom
 • Súradnice:
  48.66596879274576, 17.540236296289777
Povstalecký rok 1848, Brezová pod Bradlom
Povstalecký rok 1848, Brezová pod Bradlom
 • Súradnice:
  48.665804046793006, 17.540185334318494
Slovenské povstanie, Brezová pod Bradlom
Slovenské povstanie, Brezová pod Bradlom
 • Súradnice:
  48.666217536728986, 17.540606260299683
Oslobodenie Červenou armádou, Brezová pod Bradlom
Oslobodenie Červenou armádou, Brezová pod Bradlom
 • Súradnice:
  48.66569775394052, 17.54061594420773
Samuel Jurkovič (1796 - 1873), Brezová pod Bradlom
Samuel Jurkovič (1796 - 1873), Brezová pod Bradlom
 • Súradnice:
  48.666107766168295, 17.541003063412404
Štefan Osuský (1889 - 1973), Brezová pod Bradlom
Štefan Osuský (1889 - 1973), Brezová pod Bradlom
 • Súradnice:
  48.66503058603368, 17.54002016472805
Tomáš Tvarožek (1892 - 1945), Brezová pod Bradlom
Tomáš Tvarožek (1892 - 1945), Brezová pod Bradlom
 • Súradnice:
  48.66525709042335, 17.540097037441456
Tvorcom filmu Jánošík, Brezová pod Bradlom
Tvorcom filmu Jánošík, Brezová pod Bradlom
 • Súradnice:
  48.66507696019441, 17.54051069269792
Štefan Fajnor (1844 - 1909), Brezová pod Bradlom
Štefan Fajnor (1844 - 1909), Brezová pod Bradlom
 • Súradnice:
  48.66540079673084, 17.540140662061958
Ján Papánek (1896 - 1991), Brezová pod Bradlom
Ján Papánek (1896 - 1991), Brezová pod Bradlom
 • Súradnice:
  48.66510505371296, 17.539828419685364
Ján Pravoslav Leška (1831 - 1909), Brezová pod Bradlom
Ján Pravoslav Leška (1831 - 1909), Brezová pod Bradlom
 • Súradnice:
  48.66473075812225, 17.54185452041122
Giuliana Benzoni (1895 - 1982), Brezová pod Bradlom
Giuliana Benzoni (1895 - 1982), Brezová pod Bradlom
 • Súradnice:
  48.65024472770081, 17.53630295233154

Kamerové systémy