Rodák z Brezovej Ján Repta sa stal zástupcom Viliama Žingora, veliteľa partizánskej brigády v Turci. Koncom augusta 1944 sa Repta so skupinou partizánov presunul ku Brezovej. Nakrátko sa usadili v lokalite v Matejkovej a potom v Lopušnej doline. Od 9. septembra sa stali ich sídlom Dvoly, umiestnené hlbšie v horách. Boli tu až do 3. októbra, keď ich museli z bezpečnostného dôvodu opustiť. Krátko predtým totiž prepustili zajatých gardistov, ktorých vo Dvoloch zadržiavali. Repta sa 6. októbra zúčastnil stretnutia partizánskych veliteľov, kde sa utvorila 2. partizánska brigáda J. V. Stalina pod Dibrovovým velením. Jej súčasťou sa ale nestal, viazaný dohodou sa cítil asi len do Dibrovovej smrti (14. 10. 1944) a pôsobil samostatne a história ho považuje za odlúčený oddiel 2. partizánskej brigády M. R. Štefánika. Reptov partizánsky oddiel s pomocou Červenej armády 7. apríla 1945 oslobodil Brezovú.
Starší pamätník SNP v doline Dvoly bol postavený v roku 1979 ako odozva účinkovania Reptovho partizánskeho oddielu v tejto oblasti na podnet Jána Bzdúška, partizána Reptovho oddielu. Pamätnú tabuľu z pamätníka preložili v roku 2019 na nový pamätník SNP (píšeme o ňom na inom mieste), ktorý vybudovali v blízkosti namiesto pomníka zvolenia Miloša Uhra partizánskym veliteľom. Starší pamätník SNP bol zrenovovaný v roku 2021. Vo Dvoloch sa nachádza aj ďalší menší pomník, venovaný upáleniu partizána. V samotnej Brezovej dali zhotoviť Reptovi a jeho druhom ešte ďalší menší pamätník a v lokalite v Matejkovej pamätnú tabuľu.

TU SA ORGANIZOVAL, ŽIL A BOJOVAL
PARTIZÁNSKY ODDIEL
JÁNA REPTU
Z II. PARTIZÁNSKEJ BRIGÁDY M. R. ŠTEFÁNIKA
29. 8. 1944 - 7. 4. 1945

Pomník slobody, Brezová pod Bradlom
SNP II., Brezová pod Bradlom - Dvoly
Dejinný pamätník, Brezová pod Bradlom
Upálený partizán, Brezová pod Bradlom - Dvoly
Ján Hus (1371 - 1415), Brezová pod Bradlom
SNP, Brezová pod Bradlom - Hurbanova dolina
Povstalecký rok 1848, Brezová pod Bradlom
Slovenské povstanie, Brezová pod Bradlom
Tvorcom filmu Jánošík, Brezová pod Bradlom
Štefan Fajnor (1844 - 1909), Brezová pod Bradlom
Ján Papánek (1896 - 1991), Brezová pod Bradlom
Kamerové systémy