V osade U Sabotů v katastri moravskej obce Javorník prevažovalo slovenské obyvateľstvo. Po miestnom referende bola osada v roku 1997 pričlenená k SR. V nasledujúcom roku bola premenovaná na Šance a zároveň sa v jej intraviláne odhalil (v septembri) pamätník Slovenského povstania z roku 1848.
Pri uhorských hraniciach približne na tomto mieste sa 17. septembra 1848 sformovala 400-členná skupina slovenských dobrovoľníkov do vojenských útvarov Hurbanovho vojska a nasledujúci deň sa vydala na cestu k Myjave.

 

Kurucký pamätník na Ostrom vrchu, Vrbovce
Slovenské povstanie, Vrbovce
Obetiam 2. svetovej vojny, Vrbovce
Pomník padlých, Vrbovce
Pavel Jozeffy (1775 - 1848), Vrbovce
Oslobodenie obce, Vrbovce
Evanjelickým kňazom - rodákom, Vrbovce
Eduard Šándorfi (1869 - 1936), Vrbovce
Kamerové systémy