V meste neďaleko námestia pri vstupe na Horný rad bol v roku 1970 odhalený pamätník Slovenského povstania 1848 – 1849. Autorom súsošia je sochár Vojtech Baďura, architektonické súčasti navrhol architekt Juraj Scharnágel. Pamätník známy pod názvom Víťazstvo stál asi 450 tisíc korún.

 

Pavol Blažek: Po obnovení ČSR, in: Brezová pod Bradlom - dejiny, národopis, nárečie, literatúra, Bratislava 1970, str. 277

Pomník slobody, Brezová pod Bradlom
SNP II., Brezová pod Bradlom - Dvoly
Dejinný pamätník, Brezová pod Bradlom
Upálený partizán, Brezová pod Bradlom - Dvoly
SNP, Brezová pod Bradlom - Dvoly
Ján Hus (1371 - 1415), Brezová pod Bradlom
SNP, Brezová pod Bradlom - Hurbanova dolina
Povstalecký rok 1848, Brezová pod Bradlom
Tvorcom filmu Jánošík, Brezová pod Bradlom
Štefan Fajnor (1844 - 1909), Brezová pod Bradlom
Ján Papánek (1896 - 1991), Brezová pod Bradlom
Kamerové systémy