Kopanica U Mosnáčkov v chotári obce Priepasné bola miestom, kde sa v protireformačnom období evanjelici tajne schádzali k spoločným modlitbám.

Pomník na tomto mieste dala postaviť v roku 1938 brezovská evanjelická cirkev. Postavil ho z lomového kameňa Štefan Pavelka z Dlhého vŕšku.

 

Kamerové systémy