Autorom pomníka pod Polanou je architekt a sochár Štefan Belohradský. Š. Belohradský je aj autorom pamätníka U Klasovitých z roku 1968 a komornejší pomník pod Polanou vznikol asi tiež v uvedenom roku. Na pomníku bol na okrúhlej pamätnej tabuli zaznamenaný príhovor J. M. Hurbana k povstalcom. V súčasnosti je už tabuľa z pomníka stratená.

Ján Gálik: Myjava v obrazoch histórie – druhý diel, Myjava 2013, str. 181-182

Kamerové systémy