Pri poriadskej kopanici U Klasovitých sa odohrala posledná bitka prvej septembrovej výpravy Slovenského povstania. Dňa 28. septembra 1848 tu boli v bojovej pohotovosti slovenskí povstalci, pretože dostali správu z Krajného o presune kossuthovcov z Vrbového do Myjavy. Povstalci bitku prehrali, mali 12 mŕtvych a 18 zajatých a stiahli sa za moravskú hranicu. Ešte v ten deň SNR rozhodla o ukončení celej prvej výpravy a odchode na Moravu, kde boli povstalecké zbory rozpustené.
Autorom monumentálneho železobetónoveho pamätníka venovaného povstaniu 1848 je architekt a sochár Štefan Belohradský. Pamätník so štvorverším Rudolfa Fábryho bol odhalený v roku 1968 na mieste vzdialenom dvesto metrov od staršieho pomníka, venovaného tej istej udalosti. Prístup na pamätník je po schodoch v aleji vzrastlých tují, ktoré ale už značne clonia jeho architektúru. V posledných rokoch sa o údržbu okolia pamätníka starajú členovia miestneho Slovenského zväzu záhradkárov.

Kamerové systémy