V Poriadí na kopanici U Klasovitých sa odohrala posledná bitka prvej septembrovej výpravy. Dňa 28. septembra 1848 tu boli v bojovej pohotovosti slovenskí povstalci, pretože dostali správu z Krajného o presune kossuthovcov z Vrbového do Myjavy. Povstalci bitku prehrali, mali 12 mŕtvych a 18 zajatých a stiahli sa za moravskú hranicu. Ešte v ten deň SNR rozhodla o ukončení celej prvej výpravy a odchode na Moravu, kde boli povstalecké zbory rozpustené.

Pomník venovaný lokálnej bitke Slovenského povstania z roku 1848, ktorá sa odohrala pri myjavskej kopanici U Klasovitých, bol postavený pravdepodobne v roku 1928. Bola na ňom pamätná tabuľa, ktorú asi v roku 2005 odcudzili zberači kovov. V roku 2014 obec Poriadie dala pomník reštaurovať, miesto upraviť. Odcudzenú pôvodnú kovovú tabuľu po konzultácii s pamiatkármi nahradili nekovovou replikou s pôvodným textom. Obnova pomníka vyšla obec na vyše 4 tisíc €.

 

Kamerové systémy