Na námestí v meste je pamätná tabuľa, ktorú venovalo združenie evanjelickej mládeže v roku 1928. Je osadená na dome výrobcu organov Martina Šaška a vo svojom obsahu pripomína niekoľko udalostí, ktoré súviseli so Slovenským povstaním v roku 1848.
V Šaškovej dielni sa 25. apríla konalo divadelné predstavenie Starý kompán alebo päťnásťročný kandidát. Na zhromaždeniach pred a po predstavení vystúpil J. M. Hurban.
Dňa 28. apríla sa na Brezovej zišli 3 tisícky obyvateľov z okolia na zhromaždení, kde mal hlavný prejav J. M. Hurban a potom Ľudovít Šulek prečítal Žiadosti slovenského národa v Stolici nitrianskej.
Dobrovoľníci vstupujúci do Hurbanovho vojska sa sústreďovali na Brezovej. Skoro ráno 22. septembra prišiel k Brezovej Vojničov oddiel asi 250 cisárskych vojakov zo Senice, povstalci ich po krátkom boji prinútili k ústupu. V priebehu dňa potom boli slovenskými povstalcami odrazené aj ďalšie cisárske a gardistické jednotky.

 

Pomník slobody, Brezová pod Bradlom
SNP II., Brezová pod Bradlom - Dvoly
Dejinný pamätník, Brezová pod Bradlom
Upálený partizán, Brezová pod Bradlom - Dvoly
SNP, Brezová pod Bradlom - Dvoly
Ján Hus (1371 - 1415), Brezová pod Bradlom
SNP, Brezová pod Bradlom - Hurbanova dolina
Slovenské povstanie, Brezová pod Bradlom
Tvorcom filmu Jánošík, Brezová pod Bradlom
Štefan Fajnor (1844 - 1909), Brezová pod Bradlom
Ján Papánek (1896 - 1991), Brezová pod Bradlom
Kamerové systémy