Konsenior Peter Boor odhalil 28. októbra 1933 pamätník známy ako Pomník slobody. Jeho súčasťou je bronzové poprsie Jozefa Miloslava Hurbana, ktorého autorom je sochár Frico Motoška. Na pamätníku je okrem Motošku uvedený ako autor aj sochár J. Sládek. Pravdepodobne je to Juraj Sládek, ktorý spolupracoval s Motoškom ako architekt v 30-tych rokoch minulého storočia na niekoľkých pamätníkoch. Z dostupnej literatúry sa nám nepodarilo získať poznatky o úpravách pomníka. V súčasnosti je na ňom pamätná tabuľa s menoslovom padlých vojakov v 1. svetovej vojne a ďalšia s menoslovmi legionárov z 1. svetovej vojny a dobrovoľníkov, ktorí sa podieľali na usporiadaní miestnych pomerov na prelome rokov 1918-1919. V čele pomníka sú vytesané mená padlých v Slovenskom povstaní v roku 1848. V roku 2014 bol pamätník zreštaurovaný nákladom 5800 €, absolútnu väčšinu z tejto sumy poskytlo ministerstvo kultúry.

OBETE SVETOVEJ VÁLKY 1914 - 1918
Babiar Samuel
Bachar Pavel
Bachar Štefan
Batka Štefan
Blatniaj Ján
Belan Juraj
Belan Samuel
Bzdúšek Juraj
Čierny Štefan
Drozd Juraj
Fajnor Štefan
Gavora Gustav
Gabriel Pavel
Holota Ján
Horniaček Štefan
Chovanec Martin
Chvašťula Matej
Janík Štefan
Juríček Ján
Kopecký Juraj
Kopeský Martin
Kravarik Jan
Kravárik Jan
Kriho Ján
1895-1916
1889-1914
1891-1917
1889-1915
1896-1916
1890-1916
1897-1917
1884-1917
1893-1915
1883-1917
1890-1915
1900-1918
1877-1918
1871-1917
1880-1915
1887-1915
1873-1917
1888-1914
1895-1917
1891-1914
1877-1916
1878-1918
1897-1918
1897-1916
Kúdela Ján
Lehoty Samuel
Macečka Štefan
Majerčik Samuel
Martinek Ján
Martinek Štefan
Michálek Martin
Michálek Samuel
Mihočko Jan
Mihočko Martin
Mikulina Ján
Misár Juraj
Nemček Martin
Nosko Ján
Nosko Štefan
Ondrla Ján
Palanský Martin
Papánek Štefan
Plačko Ján
Poláček Ján
Poláček Samuel
Poláček Štefan
Poliak Štefan
Rapák Jan
1894-1916
1900-1918
1900-1918
1893-1914
1896-1918
1893-1915
1898-1917
1869-1916
1897-1916
1896-1917
1874-1916
1898-1918
1897-1916
1895-1916
1894-1918
1896-1917
1898-1917
1894-1915
1898-1918
1880-1916
1896-1916
1878-1916
1878-1915
1893-1916
Rechtoris Martin
Rechtoris Samuel
Repta Ján
Repta Ján
Repta Pavel
Rezner Jozef
Slezák Samuel
Sluka Štefan
Svatík Ján
Svatík Štefan
Ševčík Martin
Tomašik Samuel
Tomašik Štefan
Tomáška Ján
Trgala Michal
Vašek Ján
Vašek Štefan
Vician Martin
Vician Matin
Vicik Martin
Zatko Jan
Závodný Ján
Zvonár Štefan
.
1895-1915
1896-1916
1888-1917
1896-1917
1894-1917
1895-1916
1899-1918
1897-1917
1897-1918
1885-1914
1892-1916
1898-1916
1878-1918
1879-1916
1877-1918
1895-1916
1887-1915
1892-1917
1894-1918
1894-1915
1884-1916
1896-1913
1893-1917

 

LEGIONÁRI ZA SVETOVEJ VÁLKY
Danko Martin
Dodrv Juraj
Drška Jozef
Drška Martin
Fiala Ondrej
Gavora Miloš
Halabrin Štefan
Chorvát Ján
Janiš Ján
Juríček Štefan
Kopecký Jan
1889 Rus1
1894 Rus1
1894-1918 Rus1
1883 Rus1
1891 Rus1
1888 Rus1
1897 Rus1
1897 Rus1
1894 It1
1894 Rus1
1889 Rus1
Kostelný Štefan
Mihočko Martin
Mihočko Štefan
Mikulec Ján
Mosný Martin
Papánek Ján
Papánek Juraj
Poliak Samuel
Potúček Ján
Potúček Štefan
Sopóci Martin
1893 Rus1
1891 Rus1
1888 Am1
1892 Fr1
1896-1918 Am1
1896 It1
1892 Rus1
1889 It1
1892 Rus1
1895 Rus1
1894 Rus1
Sopóci Samuel
Sopóci Štefan
Šeplák Štefan
Tvarožek Ján
Tvarožek Juraj
Valášek Ján
Závodný Martin
Závodný Samuel
Zima Ľudovít
.
.
1896 Rus1
1898 Fr1
1896 It1
1889 Rus1
1887 Rus1
1897 Fr1
1896 It1
1875 Rus1
1887 Rus1
.
SLOVENSKÍ DOBROVOLNÍCI V R. 1918-19 
Bobík Ján
Belan Štefan
Bzdúšek Martin
Cablk Matej
Ciran Štefan
Ciran Martin ml.
Dodrv Juraj
Durkovič Štefan 
Fajnor Samuel
Halabrin Juraj
Halabrin Ján Dr.
Hrobár Samuel
Chorvát Juraj Ing.
Chvašťula Ján
Juríček Martin
Janči Štefan 
Juríček Samuel
Kátlovský Samuel
Kátlovský Ján
Krutý Štefan
Krutý Martin
Macečka Ján
Minárčiný Štefan
Mikulec Ján 
Palanský Ján
Papánek Ján
Poláček Ján
Plačko Mart. stavit.
Rechtoris Ján
Rechtoris Martin
Repta Štefan
Svatík Ján 
Šaško Ján
Šurák Martin
Štefánik Svet. Dr.
Štefánik Vladimír
Štefánik Miloslav
Krutý Ján
Kostelný Sam.
Tvarožek Tom. 
Tomáška Štef.
Valášek Ján
Vaško Ján
.
.
.
.
.

 

1848 - 1918
UTRPENÍM K SLOBODE
OBETE POVSTANIA 22/IX 1848
Martin Potúček
Štef. Foška
Ján Durkovič
Ján Vician

 

Ján Bezek: Cirkevná kronika..., in: Tranovský evanjelický kalendár na rok 1935, Liptovský Sv. Mikuláš, str. 175

SNP II., Brezová pod Bradlom - Dvoly
Dejinný pamätník, Brezová pod Bradlom
Upálený partizán, Brezová pod Bradlom - Dvoly
SNP, Brezová pod Bradlom - Dvoly
Ján Hus (1371 - 1415), Brezová pod Bradlom
SNP, Brezová pod Bradlom - Hurbanova dolina
Povstalecký rok 1848, Brezová pod Bradlom
Slovenské povstanie, Brezová pod Bradlom
Tvorcom filmu Jánošík, Brezová pod Bradlom
Štefan Fajnor (1844 - 1909), Brezová pod Bradlom
Ján Papánek (1896 - 1991), Brezová pod Bradlom

Kamerové systémy