Spoločný pomník pamiatke obetí dvoch svetových vojen odhalili v obci 7. mája 1995.

PAMIATKE

OBETIAM

I. A II. SVETOVEJ

VOJNY

OBYVATELIA KRAJNÉHO

1939 – 1945

JÁN BABULIC
MILAN BOOR
JÁN BUKOVČAN
PAVOL BUKOVČAN
ONDREJ FLAŠKA
DANIEL GÁLIK
RODINA ADOLFA HERZA
RODINA JAKUBA HERZA
MICHAL KAVICKÝ
JÁN KONEČNÍK
MARTIN KONEČNÍK

JÁN KRAVÁRIK
JÁN KUBIŠ
SAMUEL KUBÍK
MICHAL MARÔNEK
JÁN PLESNÍK
PAVOL PLESNÍK
PAVOL SADÁK
JÁN TOMKA
JÁN VYDARENÝ
JÁN ZIMA
RODINA PONGEROVÁ

 

1914 - 1918

KAROL ÁBEL
PAVOL BABINEC
JÁN BABULIC
JÁN BAJCAR
JÁN BIELČIK
ŠTEFAN BIELČIK
MARTIN BUMBAL
PAVOL ČEREŠŇA
SAMUEL ČEREŠŇA
JÁN ČUVALA
PAVOL ĎURIŠ
JÁN GAŠPARÍK
ŠTEFAN GAVURA
FILIP HERZ
ŠTEFAN HLUCHÝ
MARTIN HOLOTA
TOMÁŠ HOLOTA
JÁN HORÁK
ŠTEFAN HORÁK
ŠTEFAN HRČKA
PAVOL HUTIRA
JÁN JANEKA
JÁN JANEKA
SAMUEL JANEKA
MÓRIC JELÍNEK
ŠTEFAN KAHÚN
JÁN KAVICKÝ
ŠTEFAN KLČOVSKÝ
JÁN KLIMEK
PAVOL KOLÁRIK
JÁN KONEČNÍK
JÁN KONKUŠ
PAVOL KORUNA
SAMUEL KORUNA
DANIEL KOVÁR
JÁN KOVÁR
MICHAL KOVÁR
JŃ KUBIŠ

JÁN KUBÍČEK
MARTIN MACÚCH
MARTIN MALÝ
DANIEL MANÁK
MARTIN MARGETÁK
MARTIN MEDO
TOMÁŠ NEBESKÝ
PAVOL OBUCH
JÁN OTRUBA
JÁN OTRUBA
PAVOL OTRUBČÁK
JÁN PAPULÁK
PAVOL PAPULÁK
PAVOL PLESNÍK
ŠTEFAN PLESNÍK
MARTIN SAKO
ŠTEFAN SAKO
MARTIN SEDLÁK
MARTIN SIVÁČEK
PAVOL STUPKA
ŠTEFAN ŠEVČÍK
PAVOL ŠMIDÁK
MARTIN ŠUBA
JURAJ ŠVANCARA
JÁN TALÁBA
PAVOLTALÁBA
JÁN TOMAŠECH
MARTIN TOMKA
JÁN TRGALA
MARTIN VAVÁK
PAVOL VAVÁK
PAVOL VAVÁK
ŠTEFAN VAVÁK
DANIEL VYDARENÝ
PAVOL VYDARENÝ
PAVOL ZEMAN
JURAJ ZMEKO
SAMUEL MOZOLÁK

 

Dátum smrti vojakov padlých na bojiskách 1. svetovej vojny (www.krajne.sk).

Karol Ábel (14. 5. 1915 Rusko), Ján Kubíček (12. 8. 1915 Rusko), Pavol Babinec (31. 12. 1917 Krajné), Martin Macúch (12. 5. 1917), Ján Babulíc (9. 10. 1916 Halič), Martin Malý (4. 6. 1915 Rusko), Ján Bajcar (18. 2. 1916 Rusko), Daniel Manák (7. 1. 1916 Rusko), Ján Bielčik (18. 12. 1914), Martin Margeták (30. 5. 1917), Štefan Bielčik (1. 1. 1916 Halič), Martin Medo (4. 8. 1916 Halič), Martin Bumbal, Tomáš Nebeský (17. 6. 1917), Pavol Čerešňa, Pavol Obuch (25. 3. 1916 Rusko), Samuel Čerešňa, Ján Otruba (ďalšie prímenie Šagát 24. 6. 1915 Ukrajina), Ján Čuvala (31. 8. 1917 Taliansko), Ján Otruba (17. 6. 1918 Taliansko), Pavol Ďuriš, Pavol Otrubčák (6. 4. 1916 Halič), Ján Gašparík, Ján Papulák (7. 8. 1915 Rusko), Štefan Gavura (16. 9. 1916 Bosna), Pavol Papulák (11. 11. 1916 Rumunsko), Filip Herz, Pavol Plesník (28. 9. 1918 Taliansko), Štefan Hluchý (4. 7. 1918), Štefan Plesník (2. 8. 1915 Rusko), Martin Holota (3. 7. 2015 Rusko), Martin Sako (7. 6. 1916), Tomáš Holota (30. 12. 1915 Halič), Štefan Sako (30. 4. 1918), Ján Horák (26. 3. 1915 Halič), Martin Sedlák (1. 2. 1917), Štefan Horák (1. 10. 1916 Rusko), Martin Siváček (21. 11. 1915), Štefan Hrčka (8. 9. 1916 Dalmácia), Pavol Stupka (19. 1. 1918), Pavol Hutira (3. 8. 1918), Štefan Ševčík (31. 5. 1917 Taliansko), Ján Janeka (9. 9. 1915 Halič), Pavol Šmidák, Ján Janeka (1. 7. 1917 Srbsko), Martin Šuba (Ján?, 16. 6. 1915 Halič), Samuel Janeka (16. 8. 1917), Juraj Švancara, Móric Jelínek, Ján Talába (19. 3. 1915 Halič), Štefan Kahún (5. 2. 1915 Rusko), Pavol Talába (18. 6. 1917), Ján Kavický (2. 9. 1914), Ján Tomašech (16. 5. 1918), Štefan Klčovský (30. 5. 1918 Taliansko), Martin Tomka, Ján Klimek (15. 2. 1916 Rusko), Ján Trgala (16. 9. 1916 Halič), Pavol Kolárik (31. 8. 1918 Rumunsko), Martin Vavák (14. 10. 1918), Ján Konečník (17. 11. 1914), Pavol Vavák (3. 11. 1914), Ján Konkuš (19. 6. 1915 Rusko), Pavol Vavák (29. 6. 1918), Pavol Koruna (1. 7. 1915 Rusko), Štefan Vavák (ďalšie prímenie Januška 9. 10. 1917 Taliansko), Samuel Koruna (15. 1. 1916 Rusko), Daniel Vydarený (24. 10. 1917 Halič), Daniel Kovár (4. 10. 1916), Pavol Vydarený (18. 7. 1917 Taliansko), Ján Kovár (31. 12. 1916 Rusko), Pavol Zeman (30. 1. 1915 Halič), Michal Kovár, Juraj Zmeko (11. 3. 1915 Halič), Ján Kubiš (18. 10. 1915), Samuel Mozolák.

 

Osudy padlých antifašistov (Ján Gálik: Odboj a oslobodenie Myjavy, 1994; Ján Lukačka: Krajné 1392-1992).

Ján Babulic bol partizánom v skupine Reptu. Spolu s druhmi zadržal 28. októbra 1944 v hospode v Krajnom lúpežného partizána Karla Glýra a chceli ho odviesť k Reptovi. Keď sa Glýr pokúsil o útek, bol zastrelený. Z tohto dôvodu neskôr veliteľ partizánskej brigády Snežinskij, ktorý považoval Glýra za dobrého partizána, zastrelil bez súdu Jána Babulícu 27. novembra na kopanici Ošmek.
Daniel Gálik padol na Dukle v septembri 1944.
Ján Bukovčan (* 31. 8. 1900)z Krajného - Dolín bol zastrelený 15. septembra 1944, keď sa priplietol do cesty trestného komanda hľadajúceho partizánov.
Pavol Bukovčan bol zadržaný pre spoluprácu s partizánmi a odvezený do koncentračného tábora v Sachsenhausene, kde zahynul.
Michal Kavický zomrel v máji 1945 v Bore u Tachova na ceste z koncentračného tábora Sttaulager.
Ján Konečník (* 1. 10. 1925) z Krajného - Jeruzalema sa k Reptovým partizánom pridal 1. septembra 1944. Neskôr padol ako partizán Snežinského brigády 15. januára 1945 (november 1944 ?) pri Novej Lehote.
Martin Konečník (* 27. 9. 1921) z Krajného - Matejovca sa 1. septembra 1944 pridal k partizánom. Krátko pred oslobodením ho zaradili do malej prepadovej skupiny Daniela Sadloňa. Trojčlenná hliadka skupiny sa dostala do prestrelky pri osade Hlaváč (chotár Podkylavy) a ukryla sa v lese. Pri následnom ostreľovaní Nemcami bol M. Konečník ranený a zomrel na druhý deň 7. apríla 1945. Druhovia mu v Krajnom vystrojili partizánsky pohreb.
Ján Kravárik zahynul 3. apríla 1945 v koncentračnom tábore v Dachau.
Samuel Kubík (* 8. 1. 1920) z kopanice Sychrov bol na návšteve na kopanici Chapupy. Keď ho 16. marca 1945 vyplašila prítomnosť nemeckej vojenskej hliadky, pokúsil sa ukryť. Zastrelili ho v stohu slamy.
Ján Kubiš bol partizánom v skupine Miloša Uhra. Padol v krvavom boji pri Bošáci 20. októbra 1944, keď asi 500 partizánov bojovalo proti dvojnásobnej presile Nemcov.
Michal Marônek bol zadržaný pre spoluprácu s partizánmi a odvezený do Sachsenhausenu, zomrel počas návratu z koncentračného tábora v máji 1945.
Ján Plesník zahynul v roku 1944.
Pavol Sadák bol tiež v skupine partizánov, ktorá zadržala lúpežného partizána K. Glýra. Zahynul 30. apríla 1945 v koncentračnom tábore Sachsenhausen
Ján Tomka z Tŕnia padol v bojoch SNP.
Ján Vydarený bol partizánom v skupine Miloša Uhra. Padol v krvavom boji skupiny pri Cetune 27. februára 1945, kde zahynul aj samotný Miloš Uher.
Ján Zima z Matejovca ukrýval ruských utečencov z nemeckých zajateckých táborov. V októbri 1944 ho udal konfident Nemcov prezývaný Bohuš, ktorý sa vydával za utečenca z Moravy. J. Zimu zatklo myjavské gestapo. Zahynul pri Melku pri nálete na transport väzňov odoslaných do Mauthausenu.
V koncentračných táboroch zahynulo 11 členov židovských rodín Pongerovej, Jakuba Herza a Adolfa Herza.

 

V Krajnom mali svoje rodiny bratia Jakub a Richard Herz. V matričnej kronike bol v roku 1947 urobený záznam, keď boli úradne vyhlásení za mŕtvych Jakub Herz, Júlia Herzová rod. Herlinger, Hugo Herz, Richard Herz, Júlia Herzová. Zahynuli v Osvienčime. Ďalšími nezvestnými členmi rodín, o ktorých sa dá tiež predpokladať, že zahynuli v koncentračnom tábore, boli Adolf a synovia Jakuba Herza Emil a Laco (J. Matyášová: Holokaust, in: Krajnianske noviny 2/1997, str. 4).
Ondrej Flaška (*1920, rodák z Dolnej Lehoty) padol ako vojak slovenskej armády na východnom fronte v bitke pri Lipovci 22. júla 1941 (Padlí, zomrelí a zabití slovenskí vojaci v priebehu protisovietskeho ťaženia <jún 1941 - august 1944> in: www.upn.gov.sk).
V zozname nie je rodák z Krajného Pavol Gálik (1920 -1941). Bol vojakom slovenskej armády na východnom fronte. Pri Ptiči dezertoval 11. novembra 1941 k partizánom A. A. Žigara, v radoch ktorých padol (Martin Lacko: Dezercie a zajatia príslušníkov zaisťovacej divízie v ZSSR v rokoch 1942 - 1943, Bratislava 2007, str. 253).
V menoslove pomníka nie je Ján Kotík, ktorý mal zahynúť 21. októbra 1944 pri Bošáci (Ján Lukačka: Krajné 1392-1992, str. 105)

 

Vojnové hroby, Krajné
Adam Cvajniga († 1945), Krajné
Evanjelickým kňazom - literátom, Krajné
Kamerové systémy