Pieskovcový pomník padlých v Košariskách bol postavený ako spoločný pomník aj pre padlých vojakov z kopaníc Priepasného (od roku 1926 do roku 1957 tvorili spoločnú obec). Obec ho dala postaviť za 7750 korún u sochára Antonína Bráblíka. Peniaze sa vyzbierali v zbierke, na ktorú prispeli aj americký krajania. Odhalený bol 20. novembra 1930 (1932?), keď sochár nestihol plánovaný termín (11. november) k výročiu ukončenia vojny. Na podstavci je okrem pamätnej tabule s menoslovom padlých vojakov zaznamenané aj meno M. R. Štefánika a verše Vladimíra Roya. Po renovácii bol pomník opätovne slávnostne odhalený 24. októbra 2014.

PAVEL BACHÁR * 11. 1. 1899 + 17. 10. 1918
PAVEL BOOR * 2. 5. 1893 + 22. 6. 1915
JÁN BZDÚŠEK * 30. 8. 1894 + 24. 8. 1916
JÁN BZDÚŠEK * 1895 + 1916
JÁN CIGÁNEK * 1. 8. 1894 + 1918
ŠTEF. CIGÁNEK * 2. 1. 1894 + 12. 3. 1915
JÁN ČÍŽIK * 28. 10. 1888 + 16. 9. 1914
JÁN DANKO * 22. 6. 1882 + 28. 11. 1914
ŠTEFAN DANKO * 19. 1. 1895 + 1915
SAMUEL DODRU * 20. 5. 1890 + 1918
MARTIN FOLTÝN * 12. 11. 1894 + 1916
ŠTEF. FOLTÝN * 1. 2. 1897 + 16. 9. 1916
JÁN GAVURNÍK * 17. 9. 1885 + 6. 9. 1914
ŠTEF. GAVURNÍK * 1. 11. 1895 + 6. 8. 1915
ŠTEF. GAVURNÍK * 21. 11. 1887 + 18. 6. 1915
TOMÁŠ HERÁK * 1874 + 7. 1. 1916
ŠTEFAN HORNÁČEK * 6. 11. 1876 + 1917
SAMUEL HRAJNOHA * 1. 11. 1891 + 6. 1. 1915
ŠTEFAN HRAJNOHA * 7. 4. 1892 + 12. 4. 1915
JÁN KYŠČIAK * 29: 10: 1897 + 12. 7. 1915
JÁN KOPECKÝ * 22. 11. 1895 + 26. 7. 1917
ŠTEFAN YLENČÍK * 8. 12. 1898 + 25. 9. 1918
ŠTEFAN JANČÍ * 5. 4. 1895 + 22. 9. 1915
ŠTEFAN KRÁSNÝ

JÁN KUBOVIČ * 15. 6. 1891 + 27. 8. 1915
JÁN MARKO * 9. 1. 1892 + 1917
JÁN MARKO * 19. 6. 1873 + 1916
JÁN MARKO * 31. 8. 1894 + 1917
JÁN MARKO * 11. 12. 1895 + 17. 10. 1917
ŠTEFAN MARKO * 20. 8. 1872 + 24. 5. 1918
JÁN MIKULČÍK * 30. 5. 1880 + 18. 7. 1915
M. MOSNÁČEK * 30. 12. 1892 + 5. 1. 1916
ŠTEFAN MOSNÝ * 22. 1. 1894 + 1916
MARTIN OSUSKÝ * 21. 9. 1880 + 1914
JÁN PAŠMIK * 3. 9. 1871 + 28. 10. 1917
MARTIN PLAČKO * 7. 7. 1885 + 6. 7. 1915
JÁN POTÚČEK * 28. 12. 1887 + 6. 7. 1917
ŠTEF. POTÚČEK * 14. 7. 1874 + 3. 7. 1916
ŠTEFAN RAČEK * 12. 3. 1887 + 21. 3. 1915
ŠTEFAN REPTA * 10. 12. 1892 + 9. 1. 1915
M. SILAŠČÍK * 16. 6. 1892 + 29. ?. 1916
ŠTEF. SILAŠČÍK * 26. 7. 1883 + 31. 7. 1916
ŠTEFAN SLUKA * 24. 11. 1890 + 22. 9. 1914
MARTIN ŠLAHOR * 9. 11. 1874 + 18. 9. 1917
JÁN ŠTEFULA * 28. 10. 1897 + 27. 8. 1917
ŠTEF. ŠTERUSKÝ * 29. 10. 1899 + 20. 6. 1918
JÁN ŠVANCARA * 21. 3. 1893 + 17. 9. 1916
* 3. 1. 1884 + 11. 6. 1915

 

Z kopaníc Priepasného sú Samuel Dodrv, Samuel Hrajnoha, Štefan Hrajnoha, Štefan Marko, Ján Bzdúšek, Ján Cigánek, Ján Potúček, Ján Bzdúšek, Ján Kyščiak, Ján Marko (všetci z Priepasnej doliny), Štefan Horniaček (Batíková), Štefan Osuský (U Kopeckých; 1899 – 1918; jeho meno na pomníku v Košariskách chýba), Martin Mosnáček (U Mosnáčkov), Ján Kopecký (U Mosnáčkov), Ján Marko (Dlhý vŕšok) a Ján Štefula (U Šefcov). V Priepasnom majú vlastný pomník z roku 1996.

 

Ján Maniaček: Posol hviezdnych diaľav - Osudy pamätníkov Milana Rastislava Štefánika na Slovensku, Brezová pod Bradlom 2012, str. 40, 41;
Silvia Konečná: Priepasné v dokumentoch a spomienkach, 2015, str.126, 152

SNP, Košariská - Holešná dolina
Oslobodenie Červenou armádou, Košariská
Obetiam fašizmu, Košariská
Milan Rastislav Štefánik - škola, Košariská
Kamerové systémy