Pomník padlých na Bukovci dali postaviť príbuzní padlých vojakov v roku 1925. V menoslove padlých sú uvedené krátke údaje dátumu a miesta smrti vojakov.

Ev. sv.
Jana XI. 25.
NA PAMIATKU
drahých obetí ukrutnej svetovej vojny
a oslobodenia ujarmeného slovenského národa
1914 VII./18. – 1918 XI./28.
v cirkvi a obci Bukovskej postaviť dali ich príbuzní a vďační potomci.

JAN SLÁDEK
* 1892. dec. 25. † v Jihlave aug. 1914.
PAVEL MIKULKA
* 1880. nov. 1. apr. pri Sandomierzi 7. sept. 1914.
JAN DZURAK
* 23. Jan. 1874. † pri Chocboch v Polsku 7. sept. 1914.
MARTIN ŠTEFKA
* 15. nov. 1880. † v Dzledziciach 24. nov. 1914.
JUR ZELENÁK
* 19. apríla 1891. † pri Braciovke 3. dec. 1914.
PAVEL JURIK
* 22. marca 1894. † v Karpatoch 1915.
PAVEL LONDAK
* 20. apríla 1894. † v Košiciach 16. apríla 1915.
JAN DANEK
* 26. apríla 1884. † v Karpatoch 10. mája 1915.
PAVEL BABINEC
* 3. júla. 1894. † pri Krakove 18. mája 1915.
PAVEL BAŠNÁR
* 19. marca 1875. † 22. júla 1915.
MARTIN KUBICA
* 15. aug. 1891. † 28. júla 1915.
JAN KUBICA
* 26. júna 1891. † pri Zborove 11. sept. 1915.
ŠTEFAN BABINEC
* 24. okt. 1890. † v Srbsku 12. sept. 1915.
JAN ŠIFEL
* 27. okt. 1880. † v Bukovine 1915.

ŠTEFAN DANKO
* 5. marca 1888. † vo Vladivostoku 1915.
ŠTEFAN BAŠNÁR
* 15. júna 1893. nezvestný od 1915.
JAN MANDÁK
* V Prietrži 18. febr. 1877. † v Rusku 13. febr. 1916.
SAMUEL ČERMÁK
* 18. dec. 1874. † v Bukovine 28. marca 1916.
JAN CABLK
* 22. dec. 1895. † v Brandýse n./L. 3. apr. 1916.
JAN KUBICA
* 28. sept. 1893. † v Tyrolsku 21. apríla 1916.
PAVEL PAVEZKA
* 25. okt. 1875. nezvestný od Lucku 7. júna 1916.
MARTIN KRUPAN
* 2. nov. 1880. † pri Piave 1916.
JAN SLOBODA
* 21. novemb. 1871. † na Bukovci 20. jan. 1917.
PAVEL CABLK
* 10. mar. 1899. † v Dorna Kantre Bukovina 25. feb. 1917
JAN ZELENÁK
* 11. jan. 1883. † v Dalmácii 26. júna 1917.
JUR ČERMÁK
* 6. apríla 1897. † pri Piave 1918.
ŠTEFAN BAŠNÁR
* 8. jan. 1876. † v Astrachane v Rusku 14. okt. 1918.
MARTIN CABLK
* 5. júna 1898. † v Amras v Tyrolsku 18. nov. 1918.

Rozmetané kosti naše tlejú po neznámých hroboch.
Duch náš však s vami prebýva tu spolu.
My zomreli sme za vás, by ste vy žili si voľne.
Čo tu rozdelila ľudská zlosť, spojí tam Božia milosť.

 

Edward Lanuszewski - Štefan Držka, Bukovec
Oslobodenie Červenou armádou, Bukovec
Július Bodnár - Vladimír Roy, Bukovec
Ján Čermák († 1944), Bukovec

Kamerové systémy