Peter Tvrdý bol jazykovedcom. Narodil sa v Žiline, zomrel na Myjave. V roku 1884 odišiel do Ruska. Po štúdiu na univerzite v Petrohrade v roku 1877 vstúpil do školských služieb Ruska a to až do roku 1896, keď bol penzionovaný pre pokročilú hluchotu. Rozpadla sa mu rodina. Určitý čas žil u svojho syna Vladimíra v Odese a v roku 1920 sa vrátil na Slovensko. Do roku 1927 pracoval v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Žil v Koši pri Prievidzi a na Myjave na katolíckej fare, kde bol farárom jeho synovec Arpád Tvrdý. Po návrate na Slovensko hodne publikoval, najvýznamnejším jeho dielom bol Slovenský frazeologický slovník (1931), preložil aj Dostojevského Zločin a trest.

Na myjavskej katolíckej fare odhalili Petrovi Tvrdému 21. júna 1970 pamätnú tabuľu.

 

Ján K. Beňadik: Peter Tvrdý na Myjave, in: Zborník Záhorského múzea v Skalici II, Skalica 1971, str. 54 - 64

Prvý hasičský spolok, Myjava
Karol Ľudovít Semian (1817 - 1891), Turá Lúka
Výročia evanjelického kostola, Myjava
Pavel Hajnóczy (1826 - 1893), Myjava
Obetiam holokaustu, Myjava
Padlým bojovníkom proti fašizmu, Myjava
Dušan Jurkovič (1868 - 1947), Turá Lúka
Obetiam 2. svetovej vojny, Turá Lúka
Padlým v 1. svetovej vojne, Myjava
SNR 1848 -  Anna Kolényová, Myjava
Oslobodenie Červenou armádou, Turá Lúka
Padlým červenoarmejcom, Turá Lúka
Pomník padlých, Turá Lúka
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Myjava
Juraj Bašnár (1922 - 1945), Turá Lúka
Štefánikova mohyla - model, Myjava
Oslobodenie Červenou armádou, Myjava
Evanjelickým martýrom - 1672, Turá Lúka
Milan Mareček (1923 - 1945), Myjava
Michal Šimonovič (1874 - 1919), Myjava
Daniel Krman ml. (1663 - 1740), Myjava
Kamerové systémy