Rodák zo Skalice Pavel Hajnóczy prišiel v roku 1850 na Myjavu ako kaplán pre evanjelického farára Jána Schultza. Po predčasnej Schultzovej smrti nastúpil na jeho miesto. Pripadla mu tak úloha riadiť prístavbu veže k pôvodnému tolerančnému chrámu. Nástup maďarizácie v evanjelických radoch viedol k jeho odvolaniu v závere roka 1860. Hajnóczy dobrovoľne neodstúpil a aj naďalej sa zdržoval na fare a v Myjave a snažil sa zvrátiť toto rozhodnutie. Od 1. júna 1865 nastúpil na uvolnené farárske miesto v Jasennom na Morave. Tam i zomrel.
V podbrání veže myjavského evanjelického kostola je textová pamätná tabuľa venovaná Pavlovi Hajnóczymu. Nevieme presne, kedy bola vo veži osadená, možno to bolo pri stom výročí postavenia veže zaznamenaného na tabuli. Správny rok dokončenia veže je 1855.

 

Prvý hasičský spolok, Myjava
Karol Ľudovít Semian (1817 - 1891), Turá Lúka
Výročia evanjelického kostola, Myjava
Obetiam holokaustu, Myjava
Padlým bojovníkom proti fašizmu, Myjava
Dušan Jurkovič (1868 - 1947), Turá Lúka
Obetiam 2. svetovej vojny, Turá Lúka
Padlým v 1. svetovej vojne, Myjava
SNR 1848 -  Anna Kolényová, Myjava
Oslobodenie Červenou armádou, Turá Lúka
Padlým červenoarmejcom, Turá Lúka
Pomník padlých, Turá Lúka
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Myjava
Juraj Bašnár (1922 - 1945), Turá Lúka
Štefánikova mohyla - model, Myjava
Oslobodenie Červenou armádou, Myjava
Evanjelickým martýrom - 1672, Turá Lúka
Peter Tvrdý  (1850  - 1935),  Myjava
Milan Mareček (1923 - 1945), Myjava
Michal Šimonovič (1874 - 1919), Myjava
Daniel Krman ml. (1663 - 1740), Myjava
Kamerové systémy