Rodák zo Skalice Pavel Hajnóczy prišiel v roku 1850 na Myjavu ako kaplán pre evanjelického farára Jána Schultza. Po predčasnej Schultzovej smrti nastúpil na jeho miesto. Pripadla mu tak úloha riadiť prístavbu veže k pôvodnému tolerančnému chrámu. Nástup maďarizácie v evanjelických radoch viedol k jeho odvolaniu v závere roka 1860. Hajnóczy dobrovoľne neodstúpil a aj naďalej sa zdržoval na fare a v Myjave a snažil sa zvrátiť toto rozhodnutie. Od 1. júna 1865 nastúpil na uvolnené farárske miesto v Jasennom na Morave. Tam i zomrel.
V podbrání veže myjavského evanjelického kostola je textová pamätná tabuľa venovaná Pavlovi Hajnóczymu. Nevieme presne, kedy bola vo veži osadená, možno to bolo pri stom výročí postavenia veže zaznamenaného na tabuli. Správny rok dokončenia veže je 1855.

 

Kamerové systémy