V roku 1940 vybudovali miestni evanjelici pri Brezovej na Matejkovej letovisko evanjelickej mládeže. V závere augusta 1944 bola v ňom tajne uskladnená výzbroj z trnavskej vojenskej posádky pre zamýšľané ozbrojené protifašistické povstanie. Zbrane poslúžili asi 15 člennej skupine partizánov Jána Reptu, ktorí prišli z Turca 27. augusta, aby mohli rozšíriť svoje rady. Organizátor J. Repta bol v tej dobe zástupcom veliteľa 2. partizánskej brigády gen. M. R. Štefánika, ale pre odlúčenosť od brigády to bola len formálna závislosť. Repta pri Brezovej p. Bradlom vybudoval aktívny partizánsky oddiel, ktorý sa na Matejkovej zdržal len pár dní, kým sa presunul hlbšie do brezovských hôr.
Pamätná tabuľa, pripomínajúca význam Matejkovej pre Reptov partizánsky oddiel, bola odhalená 31. augusta 2018 na hlavnej budove tábora, ktorý dnes slúži ako misijné evanjelické stredisko. Sprievodné podujatie na táborisku zorganizovalo oz Osobnosti pod Bradlom, ktoré aj dalo zhotoviť spomenutú pamätnú tabuľu.

Matúš Valihora: Podujatia k 74. výročiu Slovenského národného povstania, in: Novinky spod Bradla 8/2018, str. 3

Pomník slobody, Brezová pod Bradlom
SNP II., Brezová pod Bradlom - Dvoly
Dejinný pamätník, Brezová pod Bradlom
Upálený partizán, Brezová pod Bradlom - Dvoly
SNP, Brezová pod Bradlom - Dvoly
Ján Hus (1371 - 1415), Brezová pod Bradlom
SNP, Brezová pod Bradlom - Hurbanova dolina
Povstalecký rok 1848, Brezová pod Bradlom
Slovenské povstanie, Brezová pod Bradlom
Tvorcom filmu Jánošík, Brezová pod Bradlom
Štefan Fajnor (1844 - 1909), Brezová pod Bradlom
Ján Papánek (1896 - 1991), Brezová pod Bradlom
Kamerové systémy