Viacdielna pamätná tabuľa vojakom z mesta padlým v 1. svetovej vojne sa nachádza vo vstupnom priestore MsÚ.

ADÁMEK PAVEL
ADÁMEK PAVEL
ADAMEC IMRICH
BACHORÍK DANIEL
BABIAR TOMÁŠ
BLAHO SAMUEL
BRNA PAVEL
BIČIÁN PAVEL
BIČIAN ŠTEFAN
BAČA PAVEL
BOROVSKÝ MICHAL
BLAHO ŠTEFAN
BOHÁČ PAVEL
BABIAR SAMUEL
BOOR ŠTEFAN
BOROVSKÝ JÁN
CIBULKA JÁN
ČUVALA PAVEL
ČERNÁČEK ŠTEFAN
DUREC JÁN
DOLEŽAL JOZEF
DINGA ŠTEFAN
DUGA ŠTEFAN
DUREC ŠTEFAN
DUREC JÁN
DUREC JÁN
DUGA PAVEL
DUGA JÁN
DUGA TICHÁČEK ŠTEF.
DUREC JURAJ
DUGA ŠTEFAN
DINŽÍK MARTIN
DUNGA ŠTEFAN
DEVÁN TOMÁŠ
DUDÁK MATEJ
DUBRAVČÍK ŠTEFAN

FOLTÝN ALEXANDER
FOLTÝN PAVEL
FIGURA JÁN
DUGA JÁN
FILIP JÁN
FOLTÝN PAVEL
FERIANEC PAVEL
FRITZ ŠALAMON
FAKO JÁN
FIGMA ŠTEFAN
GRÜNWALD EDUARD
GÁLIK ŠTEFAN
HABARDA ŠTEFAN
HÔŽĎALA ŠTEFAN
HLUCHÝ ALOJZ
HOŽIANKA PAVEL
HLUCHÝ ŠTEFAN
HORNIACEK PAVEL
HOLČÍK MARTIN
HOLČÍK ŠTEFAN
HRADSKÝ PAVEL
HLUCHÝ PAVEL
HATALA KAROL
HLOŠKA PAVEL
HÔŽDALA JÁN
HANÁK JURAJ
HORNIAK PAVEL
JAKUBEC JÁN
JAKUBEC PAVEL
JURÁŠ DANIEL
KUBINA PAVEL
KRIŽKO JÁN
KOVÁČ PAVEL
KUTKA MICHAL
KULIŠEK ŠTEFAN
KLBEČKA PAVEL

KĽČ JÁN
KLIMEK PAVEL
KLBEČKA PAVEL
KUBICA MICHAL
KLIMEK PAVEL
KOVÁČ PAVEL
KULIŠEK JULIUS LUD.
KOČVARA JÁN
KLBEČKA PAVEL
KUBÍK DANIEL
KOZUMPLÍK IVAN
KOLÁRIK DANIEL
KUBOVČIAK ŠTEFAN
KOZÁR JÁN
KARIKA JOZEF
KADLEČÍK PAVEL
KUBICA JÁN
KUBÍK JÁN
KLASOVITÝ PAVEL
KLIMEK ŠTEFAN
MANIAČEK JÁN
MAREČEK ŠTEFAN
MOCKO ĎURČEK M.
MACEJKOVIČ MICH.
MAJTÁN ŠTEFAN
MARGETIAK JÁN
MARGETIAK PAVEL
MICHALIČKA MART.
MALIARIK PAVEL
MOCKO DURČEK ŠT.
MICHALIČKA PAVEL
MOSNÝ MICHAL
MICHALEC JÁN
MOCKOVČIAK ŠTEF.
MIZERÁK JÁN
PAŽICKÝ JÁN

PAGÁČIK JÁN
PECEN SAMUEL
PECEN PAVEL
PAVLUS PAVEL
PECEN MARTIN
PRIBIŠ JÁN
PAVLUS JÁN
PAVLUS JÁN
POLÁK PAVEL
POLIAK PAVEL
POLÁK PAVEL
PECEN PAVEL
PRAŽIENKA TOMÁŠ
OTRUBČIAK JÁN
OTIEPKA JÁN
ONDREJČÍK JÁN
RAŠKA MICHAL
RAŠKA JÁN
SLANÝ PAVEL
SOVIŠ PAVEL
SLÁDEČEK PAVEL
SADLOŇ PAVEL
SADLOŇ SAMUEL
SADLOŇ MICHAL
SLÁDEČEK JÁN
SIVÁČEK ŠTEFAN
ŠURÍN JURAJ
ŠURÍN ŠTEFAN
ŠEVČÍK PAVEL
ŠVANCARA JÁN
TROKAN JÁN
TRGALA MICHAL
TÍŽIK MICHAL
TALÁBA JÁN
TALLO PAVEL
VISKUP ŠTEFAN

 

VISKUP ŠTEFAN
VISKUP PAVEL
VÁLEK PAVEL
VOJTEK JÁN
VALLO PAVEL
VALIHORA ŠTEF.
VDOVIAK DANIEL
VDOVIAK ŠTEFAN
VISKUP JÁN
VOJTEK PAVEL
WERNER JURAJ
ZEMAN JÁN
ZMEKO SAMUEL
ZUŠTIC ŠTEFAN
ZEMAN PAVEL
ZEMAN JÁN
ZEMAN PAVEL
ZEMAN PAVEL
ŽABKA JÁN
ŽABKA JÁN
CHLEBÍK MICHAL
KOVÁČ ŠTEFAN
KOVÁČ ŠTEFAN
HOLČÍK JÁN
BREZINA ŠTEFAN
HORÁK SÁMUEL
VISKUP TOMÁŠ
BIELČÍK JÁN
ADAMEC MICHAL
OSLEJ PAVEL
MIZERÁK ŠTEF.
HUMENÍK ŠTEFAN
PETRÁŠ PAVEL
KUČERÁK DANIEL
KRCHNIAK ŠTEF.
KOVÁČ ŠTEFAN

ŠURÍN PAVEL
TALLO MICHAL
JUHÁSIK MICHAL
TALLO JÁN
KOLÁRIK JÁN
MARGETIAK JÁN
KUTKA PAVEL
KOLÁRIK MICH.
ZUZČIC JÁN
BARÁNEK JÁN
VIČÍK JÁN
TALLO ŠTEFAN
BABINEC MART:
VIČÍK DANIEL
KOLÁRIK JURAJ
KADLEČÍK SAM.
KADLEČÍK MICH.
KULIŠEK JÁN
SVITEK JÁN
BUCALA JÁN
PEKNÍK JÁN
DEVÁN JÁN
VDOVIAK PAVEL
BREZINA ŠTEFAN
HORÁK SAMUEL
VISKUP TOMÁŠ
BIELČIK JÁN
BAČO JÁN
MOCKO JURAJ
UŠIAK ŠTEFAN
BARANČIN MICH.
DRŽKA PAVEL
BOOR PAVEL
DRŽKA SAMUEL
HLUCHÝ JÁN
HLOBÍK PAVEL

FERIANEC SAMUEL
PRAŽIENKA MICH.
POLIAK PAVEL
OCHOTNICKÝ SAM.
NÁHLIK JÁN
SEIDLER VILIAM
SEIDLER JAKUB
GÁLIK JÁN
VALÁŠEK JÁN
BIESIK MICHAL
KROČIÁN JÁN
HODUL ŠTEFAN
JAKUBEK JÁN
HODUL SAMUEL
FOLTÝN JÁN
VENDELIN ALEX.
ŠURÍN PAVEL
HODUL SAMUEL
ŠEBO MICHAL
ŠEBO ŠTEFAN
GAŠPÁREK KAR.
ŠTOLL KAROL
WEISS HERMANN
ADLER MARKUS
BLAHO DANIEL
KUBINA ŠTEFAN
MALEK MICHAL
ČERNÁK JÁN
KULIŠEK JÁN
PAKAN PAVEL
BUMBALA ŠTEF.
BOHÁČ MICHAL
MAREČEK JÁN
MOCKO DURČEK ŠT.
KUČERÁK SAM.
SOVIŠ ŠTEFAN

PEKNÍK JÁN
MICHALEC PAVEL
DEVÁN ŠTEFAN
VALENT JÁN
SOKOL FRANT.
MICHALEC MICHAL
MICHALEC ŠTEF.
HÔŽDAĽA JÁN
MALOŠEK JÁN
SIVÁČEK MICH.
BAŠKA MICHAL
POLIAK TOMÁŠ
BORSUK MICH.
TRKSIAK SÁM.
BAŠKA JÁN
BAŠKA JURAJ
HMIRÁK PAVEL
HODUL PAVEL
SOVIŠ MICHAL
UŠIAK MICHAL
SOVIŠ DANIEL
DRŽKA ŠTEFAN
KOLÁRIK JÁN
ZMEKO ŠTEFAN
KURUC ŠTEFAN
ZEMAN MICHAL
JAKUBEC ŠTEF.
PÁNIK BACHORÍK JÁN
ŠULOVSKÝ ŠTEF.
UŠIAK PAVEL
HÔŽDAĽA PAVEL
SVRČEK JÁN
BACHORČÍK ŠTEF.
SLÁDEČEK PAVEL

 

 

Prvý hasičský spolok, Myjava
Karol Ľudovít Semian (1817 - 1891), Turá Lúka
Výročia evanjelického kostola, Myjava
Pavel Hajnóczy (1826 - 1893), Myjava
Obetiam holokaustu, Myjava
Padlým bojovníkom proti fašizmu, Myjava
Dušan Jurkovič (1868 - 1947), Turá Lúka
Obetiam 2. svetovej vojny, Turá Lúka
SNR 1848 -  Anna Kolényová, Myjava
Oslobodenie Červenou armádou, Turá Lúka
Padlým červenoarmejcom, Turá Lúka
Pomník padlých, Turá Lúka
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Myjava
Juraj Bašnár (1922 - 1945), Turá Lúka
Štefánikova mohyla - model, Myjava
Oslobodenie Červenou armádou, Myjava
Evanjelickým martýrom - 1672, Turá Lúka
Peter Tvrdý  (1850  - 1935),  Myjava
Milan Mareček (1923 - 1945), Myjava
Michal Šimonovič (1874 - 1919), Myjava
Daniel Krman ml. (1663 - 1740), Myjava
Kamerové systémy