Od roku 1937 pôsobila na Myjave Taušova továreň, ktorá sem pred nemeckou vojenskou hrozbou presťahovala výrobu z Petržalky do novovybudovaných priestorov. Počas 2. svetovej vojny bola vo výrobnom programe továrne takmer výlučne výroba zbraní. V roku 1945 bola továreň znárodnená, pokračovala v pôvodnejšom civilnom zameraní prevažne na produkciu armatúr. Veľa zamestnancov Taušovej továrne sa zapojilo počas 2. svetovej vojny do protifašistického odboja.

Národný podnik Slovenská armatúrka Myjava, ktorý bol následníkom Taušovej továrne, umiestnil v roku 1959 pri vstupe do fabriky pamätnú tabuľu s menami zamestnancov, ktorí počas 2. svetovej vojny zahynuli v boji proti fašizmu.

ČESŤ A SLÁVA PADLÝM HRDINOM ZA OSLOBODENIE
VLASTI V BOJI PROTI FAŠIZMU V ROKOCH 1944-45.

PRÍSLUŠNÍCI PARTIZÁNSKYCH ODDIELOV
kpt. UHER MILAN hrdina podjavorinského kraja * 24. 7. 1914 v Lutine.
MAREČEK MILAN * 18. 12. 1923 na Myjave.
MACEK EMIL, * 13. 6. 1923 v Petržalke.
HAJTÚN MICHAL, * 12. 1. 1924 vo Vaďovciach.
HORÁK MICHAL, * 24. 9. 1914 v Tasove.
MARÔNEK SAMUEL, * 10. 8. 1923 v Jablonke.
KONEČNÍK MARTIN, * 28. 9. 1921 v Krajnom.
CVIKER JÁN, * 28. 2. 1927 na Turej Lúke.

PRÍSLUŠNÍCI ZAHRANIČNÝCH JEDNOTIEK
KAVICKÝ MARTIN, * 11. 11. 1922 na Poriadí.

VOJACI SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA
VISKUP JÁN, * 5. 12. 1913 na Poriadí.
VISKUP JÁN, * 27. 9. 1922 v Brestovci.

ILEGÁLNI PRACOVNÍCI UMUČENÍ V KONCENTRÁKU
CENEK ANTONÍN, * 28. 5. 1900 v Rašovicích.

OBČANIA PADLÍ PRI OSLOBODZOVANÍ MYJAVY
GÁLIK DANIEL, * 15. 3. 1904 na Myjave.


Pamätná tabuľa venovaná padlým zamestnancom n. p. Slov. arm. Myjava
k 15. výročiu Slovenského národného povstania.

 

Rodák z Lubiny Miloš Uher (na pamätnej tabuli je nesprávne uvedené ako rodisko Lutina, sám Uher má na nej meno Milan, ktoré má zaznamenané na viacerých pamätných tabuliach a mala ho tak pôvodne aj ulica na Myjave, po ňom pomenovaná) zorganizoval partizánsky oddiel Hurban, ktorého bol veliteľom. Padol 27. februára 1945 v krvavom boji pri Cetune. Oddiel začal aktívne pôsobiť po vyhlásení SNP pod názvom Hurban, po veliteľovej smrti ho pomenovali menom Uher.

Milan Mareček bol zásobovačom partizánskeho oddielu Miloša Uhra, keď ho zadržali ho na kopanici U Škulcov. Popravili ho v Novom Meste nad Váhom asi 28. februára 1945. Na Myjave má individuálnu pamätnú tabuľu.

Partizán Emil Macek padol pri oslobodzovaní Myjavy v časti Sekule.

Partizán Michal Hajtún padol 14. septembra 1944 v Hrušovských hájoch, kde skupinu partizánov prepadla nemecká jednotka.

Michal Horák z Uhrovho oddielu dňa 25. februára 1945 zomrel na následky zranenia, ktoré utrpel o tri týždne skôr v boji s nemeckým oddielom v Zemianskom Podhradí.

Samuel Marônek bol partizánom v skupine M. Uhra. Padol 12. októbra 1944 v Starej Turej, kde partizánske jednotky prepadli nemeckú posádku.

Partizán Martin Konečník bol ranený 6. apríla 1945, keď sa malá skupina partizánov dostala v chotári Podkylavy do prestrelky s Nemcami. Zomrel na druhý deň. Pochovaný bol na cintoríne v Krajnom, odkiaľ jeho pozostatky previezli na cintorín do Brezovej pod Bradlom.

Ján Cviker bol zastrelený fašistami 6. apríla 1945.

Martin Kavický padol 7. novembra 1944 na Dukle ako vojak Slobodovej armády.

Ján Viskup z Poriadia padol ako vojak povstaleckej armády 2. októbra 1944 pri Banskej Bystrici.

Ján Viskup zo Starej Myjavy (narodený na Brestovci ?) padol ako vojak povstaleckej armády v októbri 1944 pri Brezne.

Antonín Cenek pomáhal utečencom z protektorátu. Zadržali ho v septembri 1944 a odtransportovali do koncentračného tábora Mauthausen, kde zahynul.

Daniel Gálik sa 8. apríla 1945 pripojil k partizánom a sovietskym vojakom oslobodzujúcich Myjavu. Spolu vyhnali z firmy Tauš skupinu Nemcov snažiacich sa podmínovať továreň. Padol krátko nato v prestrelke.

Ján Gálik: Odboj a oslobodenie Myjavy, 1984

Prvý hasičský spolok, Myjava
Karol Ľudovít Semian (1817 - 1891), Turá Lúka
Výročia evanjelického kostola, Myjava
Pavel Hajnóczy (1826 - 1893), Myjava
Obetiam holokaustu, Myjava
Padlým bojovníkom proti fašizmu, Myjava
Dušan Jurkovič (1868 - 1947), Turá Lúka
Obetiam 2. svetovej vojny, Turá Lúka
Padlým v 1. svetovej vojne, Myjava
SNR 1848 -  Anna Kolényová, Myjava
Oslobodenie Červenou armádou, Turá Lúka
Padlým červenoarmejcom, Turá Lúka
Pomník padlých, Turá Lúka
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Myjava
Juraj Bašnár (1922 - 1945), Turá Lúka
Štefánikova mohyla - model, Myjava
Oslobodenie Červenou armádou, Myjava
Evanjelickým martýrom - 1672, Turá Lúka
Peter Tvrdý  (1850  - 1935),  Myjava
Milan Mareček (1923 - 1945), Myjava
Michal Šimonovič (1874 - 1919), Myjava
Daniel Krman ml. (1663 - 1740), Myjava
Kamerové systémy