V roku 1971 sa v obciach bývalého senického okresu osadzovali pamätné tabule vďaky sovietskej armáde za oslobodenie. Tabule boli osadené v troch architektonických variantách s rovnakým textom. Pôvodná tabuľa vo Vrbovciach bola nahradená (v nám neznámom čase) pomerne vernou kópiou, ktorá pretrvala na budove obecného úradu až do roku 2020.
Pôvodná tabuľa z roku 1971 nezohľadnila miestne špecifikum, veľkú spoluúčasť rumunských vojakov podriadených Červenej armáde a podiel domácich partizánov na oslobodení obce. Pri oslobodzovaní obce zahynulo 13 rumunských vojakov, jeden sovietsky vojak a traja civilní obyvatelia. V skorých ranných hodinách 11. apríla 1945 vstúpili do obce prví osloboditelia. Nemeckí vojaci opustili obec už večer predchádzajúceho dňa, ale k bojom prišlo až následne, pretože zaujali bojové pozície na svahoch kopaníc Prívrata, Štefanová, Kopánky a Bučková jama. Po protiofenzíve nemeckých vojakov z moravského zázemia sa boje v okolí obce pretiahli o ďalšie dva dni, ukončil ich až zásah rumunského delostrelectva.
11. apríla 2020 odhalili na budove obecného úradu novú pamätnú tabuľu oslobodenia obce. Tabuľa vyjadruje vďaku za oslobodenie sovietskej a rumunskej armáde a myjavskému partizánskemu oddielu Za ideál, ktorému velil Štefan Čúvala.

 

M.P.: 65. výročie oslobodenia našej obce, in: Vrbovčan, marec 2010, str. 5-6;
Pavol V.: 75. výročie oslobodenia obce Vrbovce, in: Vrbovčan, jún 2020, str. 7

Kurucký pamätník na Ostrom vrchu, Vrbovce
Slovenské povstanie, Vrbovce
Obetiam 2. svetovej vojny, Vrbovce
Pomník padlých, Vrbovce
Slovenské povstanie, Vrbovce - Šance
Pavel Jozeffy (1775 - 1848), Vrbovce
Evanjelickým kňazom - rodákom, Vrbovce
Eduard Šándorfi (1869 - 1936), Vrbovce
Kamerové systémy