Obec Rudník vznikla vyčlenením z územia veľkej Myjavy v roku 1955. Asi v roku 1971 sa v obciach vtedajšieho senického okresu osadil rad pamätných tabúľ venovaných oslobodeniu sovietskou armádou. Tabuľa v Rudníku je nad balkónom obecného úradu, podľa nej bol Rudník oslobodený 8. apríla 1945.

Kamerové systémy