Kopanice Priepasného boli aglomerované v spoločnej obci Košariská – Priepasné, Od roku 1957 bola utvorená samostatná obec Priepasné. Obec má preto aj vlastnú pamätnú tabuľu oslobodenia Červenou armádou, pretože tie sa umiestňovali asi v roku 1971.

 

Kamerové systémy