Na pamätnej tabuli vyjadrujúcej vďaku sovietskej armády za oslobodenie Chvojnice je dátum oslobodenia 8. apríl 1945. Obec Chvojnica v tom čase ešte neexistovala, vznikla až v roku 1957 v údolí potoka Chvojnica z častí chotárov Častkova, Sobotišťa a Vrboviec, ale pamätnú tabuľu oslobodenia má, pretože tá pochádza asi z roku 1971. 

 

Kamerové systémy