S postupujúcim frontom 2. svetovej vojny prišli večer 1. apríla 1945 do Bukovca prví nemeckí vojaci, väčšinou vozataji a delostrelci. Zdržali sa dva dni. Od 5. apríla obcou začali prechádzať ustupujúce nemecké jednotky nepretržite až do 7. apríla ráno. Okolo 10. hodiny vstúpili do obce prví sovietski vojaci.
Pamätná tabuľa oslobodenia obce Červenou armádou je umiestnená na budove obecného úradu.

Kronika národného povstania na Bukovci, in: Dejiny SNP 1944 (4. zväzok), Bratislava 1984, str. 432

Edward Lanuszewski - Štefan Držka, Bukovec
Pomník padlých, Bukovec
Július Bodnár - Vladimír Roy, Bukovec
Ján Čermák († 1944), Bukovec
Kamerové systémy