Partizánsky veliteľ Ján Repta už 4. apríla 1945 nadviazal kontakt s postupujúcimi jednotkami Červenej armády. Po dohovore rozdelil svoj oddiel na niekoľko častí, ktoré likvidovali malé skupiny ustupujúcich nemeckých vojakov. O 16 hod. 6. apríla sa partizánske a jednotky ČA pred Brezovou stretli a dohodli spoločný postup. Partizáni odhovorili sovietskeho veliteľa od mínometného a delostreleckého ostreľovania mesta, čo nakoniec ani nebolo potrebné, lebo Nemci sa tu opevnili len nepočetne na vrchu Baranec a na okrajoch mesta. Útok sovietskych vojakov, Reptových partizánov a aj časti oddielu Hurban, ktorému velil Martin Kavický sa začal 6. apríla o 23.00. Behom troch hodín bola Brezová oslobodená. V boji padol len jeden sovietsky vojak (major), niekoľko partizánov bolo zranených, materiálne škody neboli veľké.

Pamätná tabuľa oslobodenia mesta Červenou armádou bola na budove MÚ odhalená asi v roku 1971. V tomto období sa masovo v obciach na území bývalého senického okresu odhalili pamätné tabule oslobodenia. Ich schematický nápis v absolútnej väčšine síce obstojí, ale v ojedinelých prípadoch je zavádzajúci. Pamätnú tabuľu na Brezovej z tohto dôvodu dali v máji 2016 pretesať novým historicky pravdivejším nápisom. 

 

Peter Brezina: Dni zrodu slobody a mieru, Skalica - Senica 1985, str. 8

Pomník slobody, Brezová pod Bradlom
SNP II., Brezová pod Bradlom - Dvoly
Dejinný pamätník, Brezová pod Bradlom
Upálený partizán, Brezová pod Bradlom - Dvoly
SNP, Brezová pod Bradlom - Dvoly
Ján Hus (1371 - 1415), Brezová pod Bradlom
SNP, Brezová pod Bradlom - Hurbanova dolina
Povstalecký rok 1848, Brezová pod Bradlom
Slovenské povstanie, Brezová pod Bradlom
Tvorcom filmu Jánošík, Brezová pod Bradlom
Štefan Fajnor (1844 - 1909), Brezová pod Bradlom
Ján Papánek (1896 - 1991), Brezová pod Bradlom
Kamerové systémy