Z myjavských kopaníc boli počas rokov 2. svetovej vojny deportované štyri stovky židovských obyvateľov, ktorých životy vyhasli v koncentračných táboroch. V minulosti si židia na Myjave postavili v roku 1791 synagógu. V 60-tych rokoch minulého storočia bola asanovaná.
Evanjelici z Turej Lúky boli iniciátormi podujatia Tryzna za holokaust. V jeho rámci sa v septembri 2016 uskutočnilo na Myjave viacero súvisiacich aktivít a jednou z nich bolo odhalenie pamätnej tabule obetiam holokaustu 18. septembra 2016 na mieste zborenej myjavskej synagógy. Pamätnú tabuľu z čiernej žuly odhalili myjavský primátor Pavel Halabrín a bratislavský rabín Baruch Myers pri evanjelickom kostole.

Prvý hasičský spolok, Myjava
Karol Ľudovít Semian (1817 - 1891), Turá Lúka
Výročia evanjelického kostola, Myjava
Pavel Hajnóczy (1826 - 1893), Myjava
Padlým bojovníkom proti fašizmu, Myjava
Dušan Jurkovič (1868 - 1947), Turá Lúka
Obetiam 2. svetovej vojny, Turá Lúka
Padlým v 1. svetovej vojne, Myjava
SNR 1848 -  Anna Kolényová, Myjava
Oslobodenie Červenou armádou, Turá Lúka
Padlým červenoarmejcom, Turá Lúka
Pomník padlých, Turá Lúka
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Myjava
Juraj Bašnár (1922 - 1945), Turá Lúka
Štefánikova mohyla - model, Myjava
Oslobodenie Červenou armádou, Myjava
Evanjelickým martýrom - 1672, Turá Lúka
Peter Tvrdý  (1850  - 1935),  Myjava
Milan Mareček (1923 - 1945), Myjava
Michal Šimonovič (1874 - 1919), Myjava
Daniel Krman ml. (1663 - 1740), Myjava

Kamerové systémy