Z myjavských kopaníc boli počas rokov 2. svetovej vojny deportované štyri stovky židovských obyvateľov, ktorých životy vyhasli v koncentračných táboroch. V minulosti si židia na Myjave postavili v roku 1791 synagógu. V 60-tych rokoch minulého storočia bola asanovaná.
Evanjelici z Turej Lúky boli iniciátormi podujatia Tryzna za holokaust. V jeho rámci sa v septembri 2016 uskutočnilo na Myjave viacero súvisiacich aktivít a jednou z nich bolo odhalenie pamätnej tabule obetiam holokaustu 18. septembra 2016 na mieste zborenej myjavskej synagógy. Pamätnú tabuľu z čiernej žuly odhalili myjavský primátor Pavel Halabrín a bratislavský rabín Baruch Myers pri evanjelickom kostole.

Kamerové systémy