V parku pri múzeu M. R. Štefánika bol 30. augusta 1974 odhalený pomník obetí fašizmu. Jeho autormi boli Ján a Štefan Gavorník. Je na ňom 5 mien mužov z obce, ktorí zahynuli počas 2. svetovej vojny.

  • Štefan Poláček (1899 - 1944) bol partizánom, padol pri Banskej Bystrici.
  • Učiteľ Martin Ševca (1906 - 1945), bol väznený v Ilave a deportovaný do koncentračného tábora v Dachau, kde zahynul. Jeho meno je zaznamenané aj na pamätnej tabuli v Modre.
  • Ján Nosko (1923 - 1945).
  • Ján Šteruský (1919 - 1945) sa zdržiaval v Prahe, kde bol aj vo väznici na Pankráci popravený sťatím (M. Krkoš uviedol rok smrti 1944).
  • Pavel Kopas (1922 - 1945) bol partizánom, padol doma v Lipovci pri prestrelke. Jeho meno zaznamenáva aj pamätná tabuľa pomníka (1999) v Priepasnom, ktoré bolo do roku súčasťou spoločnej obce Košariská – Priepasné.

Súpis pamiatok oslobodenia, Bratislava 1975, str. 214;
Michal Krkoš: Odboj v obci Košariská – Priepasné, in: Dejiny SNP 1944 (4. zväzok), Bratislava 1984, str. 524

SNP, Košariská - Holešná dolina
Pomník padlých, Košariská
Oslobodenie Červenou armádou, Košariská
Milan Rastislav Štefánik - škola, Košariská
Kamerové systémy