Pamätná tabuľa obetí 2. svetovej vojny z obce bola osadená na pôvodný pomník padlých z 1. svetovej vojny, ktorý sa nachádza pred katolíckym kostolom.  

V BOJI ZA OSLOBODENIE V DRUHEJ SVETOVEJ VÁLKE 1939-1945 PADLI:
RODÁCI PADLÍ V BOJI: RODÁCI PADLÍ DOMA:

ING. MARTIN MAREČEK KÚTSKY
SÁMUEL PRAŽENKA
JÁN BJELKA
JURAJ VALÚCH
JÁN BAJZA
TOMÁŠ MAREČEK

Č. 443
Č. 89
Č. 97
Č. 54
Č. 758
Č. 32

MARTIN SLÁDEČEK
ZUZKA BALÁŽOVÁ
SÁMUEL VALÚCH

Č. 267
Č. 749
Č. 190

† † †
AMERICKÝ LETEC:
HARRY F. EDDY, VALLEJO, CALIFORNIA.

 

Nadporučík Martin Mareček-Kútsky (*1912) z Kúta bol príslušníkom II. paradesantnej brigády 1. čsl. armádneho zboru v ZSSR. Brigáda bola vyslaná na pomoc SNP. Tu počas bojov zahynul.
Praženka má na tabuli krstné meno zaznamenané ako Sámuel. Pravdepodobne je to omyl a správne by malo byť Pavel Praženka (*1909). Padol v bojoch SNP.
Ján Bjelka (*20. 4. 1922) bol vojakom slovenskej jednotky v Taliansku. Dňa 23. septembra 1944 sa mu nepodaril pokus o prebehnutie k partizánom spolu s Jurajom Bašnárom, o ktorom píšeme na inom mieste. Zadržali ich Nemci a vrátili k jednotke. Neskôr zahynul v koncentračnom tábore. (Milan Varsík: Príbehy odvážnych, Bratislava 1980, str. 230, 231)
Desiatnik Juraj Valúch (*1922, v literatúre je zaznamenaný aj ako Valúšek) z Horného konca bol príslušníkom II. paradesantnej brigády 1. čsl. armádneho zboru v ZSSR. Brigáda bola vyslaná na pomoc SNP. Zahynul počas oslobodzovacích bojov pri Kamenici nad Cirochou.
Ján Bajza (*1922) z Chvojnice bol príslušníkom II. paradesantnej brigády 1. čsl. armádneho zboru v ZSSR. Brigáda bola vyslaná na pomoc SNP. Zahynul počas oslobodzovacích bojov pri Kamenici nad Cirochou.
Tomáš Mareček (*1923) z Horného konca sa zúčastnil bojov SNP, zahynul v koncentračnom tábore.

Pamätná tabuľa nezaznamenala meno vojaka Jána Horňáka-Pavlušťáka z Lieštia (*1922), ktorý padol počas SNP.

Na pomníku je aj meno amerického vojaka. Strelec Harry F. Eddy bol jedinou obeťou 10-člennej posádky amerického bombardéra, ktorá pri postupnom zlyhávaní motorov vyskákala 13. septembra 1944 z lietadla nad Sobotišťom. H. F. Eddy nemal v poriadku padák, zahynul pri dopade na zem pri kopanici Pecková pri Vrbovciach. Na cintoríne vo Vrbovciach bol o dva dni pochovaný. Po vojne boli jeho ostatky exhumované 26. septembra 1946 (Peter Kaššák: Mŕtvy letec vo Vrbovciach, 5. 4. 2011, in: airwarsk.blogspot.sk).

Pamätná tabuľa nespomína obete koncentračných táborov, bolo v nich niekoľko desiatok židovských obyvateľov z obce. Pred rokom 1942 žilo vo Vrbovciach vyše 70 židov, zachránili sa z nich len rodina Wolnerovcov a doktor Steiner s dcérou. Po vojne odišli do Izraela. 

Kurucký pamätník na Ostrom vrchu, Vrbovce
Slovenské povstanie, Vrbovce
Pomník padlých, Vrbovce
Slovenské povstanie, Vrbovce - Šance
Pavel Jozeffy (1775 - 1848), Vrbovce
Oslobodenie obce, Vrbovce
Evanjelickým kňazom - rodákom, Vrbovce
Eduard Šándorfi (1869 - 1936), Vrbovce
Kamerové systémy