Pamätná tabuľa občanom Turej Lúky, ktorí zahynuli počas 2. svetovej vojny, je na budove základnej školy.

PAMÄTNÁ TABUĽA VENOVANÁ PADLÝM OBČANOM OBCE  TUREJ LÚKY V II SVETOVEJ VOJNE

                         NA FRONTOCH
BAŠNÁR JURAJ 8. 2. 1922 - 19. 1. 1945 TAL. ARGENTA
BALÁŽ JÁN 31. 8 . 1920 - 28. 6. 1943 PRI AZOV. MORI
GABRIŠ ONDREJ 18. 5. 1918 - 27. 10. 1942 ZSSR
ŠKARÍTKA PAVEL 25. 1. 1919 - 26. 12. 1941 ZSSR
HOLIČ JÁN 21. 5. 1921 - 1945 JAPONSKO
                  PRI OSLOBODZOVANÍ OBCE
CVIKER JÁN 28. 2. 1927 - 6. 4. 1945 ZAST. FAŠISTAMI
FAKO PAVEL 24. 5. 1912 - 7. 10. 1944 ZAST. FAŠISTAMI
HASA JÁN 24. 4. 1900 - 7. 4. 1945 UMUČ. FAŠIST.
KRČ-ŠEBERA PAVEL 19. 1. 1885 - 8. 4. 1945
KOLÁRIKOVÁ ZUZANA 9. 10. 1868 - 6. 4. 1945 PRI LET. NÁLETE
KOLÁRIK JÁN 8. 3. 1919 - 15. 4. 1945 PRI LET. NÁLETE
OMASTOVÁ ZUZANA 14. 12. 1933 - 6. 4. 1945 PRI LET. NÁLETE
PECNOVÁ ZUZANA 1. 2. 1920 - 6. 4. 1945 PRI LET. NÁLETE
PODZÁMSKY PAVEL 2. 8. 1878 - 15. 4. 1945 ZASIAH. GRANÁT.

        V SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ
HALABRÍN JÁN 4. 4. 1921 - 3. 3. 1945 HLAVINA
KRIŽAN PAVEL 3. 4. 1916 - 20. 11. 1944 TUR. RUDNO
FUČIK JOZEF 2. 7. 1889 - 1945 NOV. MESTO n/V


    UMUČENÍ V KONCENTRAČNÝCH TÁBOROCH
GRÜN ARPAD 1. 11. 1908 - 20. 11. 1944
GRÜN SAMUEL 1856 - 20. 11. 1944
GRÜNOVÁ JANKA 1872 - 20. 11. 1944
HABERFELDOVÁ TER. 1861 - 20. 3. 1944
HABERFELD LAD. 1897 - 27. 3. 1944
HABERFELD ŠT. 1906 - 1. 3. 1945
SOMMER JAKUB 1871 - 20. 7. 1944
SOMMEROVÁ TER. 1886 - 22. 7. 1944
SPITZ IZIDOR 1911 - 22. 7. 1944

ZOMRELI PRETO, ABY SME MY MOHLI ŽIŤ.
ČESŤ VASEJ NEHYNÚCEJ PAMIATKE.

 

 • Juraj Bašnár zahynul v radoch talianskych partizánov pri meste Argenta. Na Turej Lúke má individuálnu pamätnú tabuľu.
 • Pavel Škarítka zahynul ako vojak slovenskej armády na východnom fronte pri dedine Novo-Olchovskij 26. decembra 1941.
 • V dome na Malejove sa 7. októbra 1944 zišlo viacero mladých pri tradičnom varení lekváru. Príslušníci gestapa dom obkľúčili a pri incidente zastrelili Pavla Faku a ťažko ranili jeho brata.
 • Pri bombardovaní Turej Lúky sovietskymi lietadlami, ku ktorému prišlo 6. apríla 1945, zahynuli tri obyvateľky Zuzana Koláriková (podľa Gálika Katarína), Zuzana Omastová a Zuzana Pecňová.
 • Partizán Ján Halabrín bol v skupine ranených partizánov, ktorá sa ubytovala v osade Nárcie (U Jansov), ktorú práve opustili nemeckí vojaci. Tí sa však druhý deň 5.(9.?) marca 1945 vrátili, partizánov upálili a Nárcie vypálili do tla.
 • Vojak Pavel Križan padol 20. septembra 1944 pri Rudne v boji proti nemeckým vojakom skupiny Schill. V boji padli aj ďalší dvaja slovenskí vojaci, Križan bol pochovaný spolu s nimi na cintoríne v Rudne v spoločnom hrobe.
 • Jozef Fučík bol zadržaný na začiatku roka 1945 pre odbojovú činnosť. Jeho telo sa po vojne našlo v masovom hrobe v Novom Meste nad Váhom.

 

Ján Gálik: Odboj a oslobodenie Myjavy, Myjava 1994,

Prvý hasičský spolok, Myjava
Karol Ľudovít Semian (1817 - 1891), Turá Lúka
Výročia evanjelického kostola, Myjava
Pavel Hajnóczy (1826 - 1893), Myjava
Obetiam holokaustu, Myjava
Padlým bojovníkom proti fašizmu, Myjava
Dušan Jurkovič (1868 - 1947), Turá Lúka
Padlým v 1. svetovej vojne, Myjava
SNR 1848 - Anna Kolényová, Myjava
Oslobodenie Červenou armádou, Turá Lúka
Padlým červenoarmejcom, Turá Lúka
Pomník padlých, Turá Lúka
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Myjava
Juraj Bašnár (1922 - 1945), Turá Lúka
Štefánikova mohyla - model, Myjava
Oslobodenie Červenou armádou, Myjava
Evanjelickým martýrom - 1672, Turá Lúka
Peter Tvrdý (1850 - 1935), Myjava
Milan Mareček (1923 - 1945), Myjava
Michal Šimonovič (1874 - 1919), Myjava
Daniel Krman ml. (1663 - 1740), Myjava
Kamerové systémy