S blížiacou sa storočnicou Slovenského povstania 1848-1849 sa pripravovalo viacero podujatí. Najvýznamnejšou súčasťou osláv bola príprava monumentálneho pamätníka na kopci Polana pri Brestovci, ktorý bol v tom čase bol súčasťou Veľkej Myjavy. Na Myjave bol 10. októbra 1947 ustanovený výbor pre stavbu pamätníka, ktorý sa rozhodol ho skombinovať s prírodným amfiteátrom. V súťaži uspel hlavne projekt pražských architektov P. Mareka a J. Grüsa, ktorí navrhli rozmerný obelisk a amfiteáter pre 30 tisíc ľudí. Ešte pred oslavami však tento návrh bol ďalšou skupinou architektov upravený do skromnejších rozmerov. Samotné oslavy sa nakoniec tiež uskromnili, ich dejisko sa obmedzilo viacmenej na myjavský kraj a na samotnej Myjave oslavy aj vyvrcholili. Položenie základného kameňa na Polane pri Brestovci sa konalo 19. septembra 1948 za účasti predsedu SNR K. Šmidkeho, povereníka školstva a osvety L. Novomeského a podpredsedu vlády ČSR V. Širokého. Oslavám uškodila zmena politických pomerov po februári 1948. Tá nepriala ani spomenutému pamätníku, v ktorého stavbe sa už ani nepokračovalo.

Ján Gálik: Myjava v obrazoch histórie – druhý diel, Myjava 2013, str. 52-56

Kamerové systémy