Milan Rastislav Štefánik, rodák z Košarísk, získal najvyššie vzdelanie v Prahe, kde spoznal profesora T. G. Masaryka. Vzápätí odišiel do Francúzska, aby sa uplatnil ako hvezdár. Obdržal francúzske občianstvo, v roku 1915 sa prihlásil do vojenského francúzskeho letectva, v ktorom využili jeho znalosti meteorológie. Po príchode organizátorov československého odboja T. G. Masaryka a E. Beneša do Paríža im sprostredkoval stretnutia s francúzskymi politikmi a začiatkom roka 1916 s nimi založil Národnú radu československú (ČSNR). Francúzsko oficiálne povolilo založenie československej armády, spočiatku podriadenej francúzskemu veleniu a neskôr priamo ČSNR. Už v tom roku vykonal Štefánik cesty do Ruska a Rumunska pre nábor československých zajatcov a v roku 1917 do USA pre nábor dobrovoľníkov. Začiatkom nasledujúceho roka v hodnosti plukovníka francúzskej armády vyrokoval v Taliansku zmluvu o organizovaní samostatnej československej armády. Členovia ČSNR po medzinárodnom uznaní v USA prezentovali vládne funkcie pripravovanej republiky už 14. októbra 2018, Štefánik sa stal ministrom vojny. V tej dobe na ceste medzi Tokiom a Vladivostokom pripravoval návrat légií z Ruska. Rusko opustil 25. januára 1919 a odišiel do Paríža a potom nakrátko do Talianska za svojou priateľkou. Po odlete na Slovensko 4. mája 1919 tragicky zahynul v Ivanke pri Dunaji.
Základný kameň mohyly M. R. Štefánika na Bradle položili 4. mája 1924 pri účasti asi 20 tisíc prítomných. Do základu pamätníka boli zároveň vložené pamätné listiny. So samotnou stavbou sa započalo 11. júla 1927 a s dvojmesačnou prestávkou počas zimy sa práce ukončili 20. septembra nasledujúceho roku. Stavba pamätníka zamestnávala denne asi stovku pracujúcich. Pamätník podľa projektu architekta Dušana Jurkoviča postavili z travertínu kameňolomu v Spišských Vlachoch. Tam práce na ťažbe kameňa pre mohylu vyše roka zamestnávali ďalšie tri desiatky pracujúcich. Celkový náklad naň predstavoval vyše 2,8 milióna korún. Pamätník, ktorého stavbu iniciovali členovia bratislavského Sokola, odhalili 23. septembra 1928.

Mohyla gen. Dr. Milana R. Štefánika na Bradle, in: Tranovský evanjelický kalendár na rok 1930, Liptovský Sv. Mikuláš, str. 121-123

Pomník slobody, Brezová pod Bradlom
SNP II., Brezová pod Bradlom - Dvoly
Dejinný pamätník, Brezová pod Bradlom
Upálený partizán, Brezová pod Bradlom - Dvoly
SNP, Brezová pod Bradlom - Dvoly
Ján Hus (1371 - 1415), Brezová pod Bradlom
SNP, Brezová pod Bradlom - Hurbanova dolina
Povstalecký rok 1848, Brezová pod Bradlom
Slovenské povstanie, Brezová pod Bradlom
Tvorcom filmu Jánošík, Brezová pod Bradlom
Štefan Fajnor (1844 - 1909), Brezová pod Bradlom
Ján Papánek (1896 - 1991), Brezová pod Bradlom

Kamerové systémy