Štefánikovou záľubou bolo pozorovanie hviezd. Na Karlovej univerzite v Prahe vyštudoval astronómiu na fakulte filozofie (1904). Neskôr pôsobil na observatóriu v Meudon pri Paríži a publikoval vedecké práce. Prvé zatmenie Slnka pozoroval v Španielsku, neskôr aj v Turkestane, Tichomorí a Brazílii. Pokúšal sa o postavenie vlastnej hvezdárne a z tohto dôvodu precestoval severnú Afriku. Z poverenia francúzskych vedeckých ústavov vybudoval observatórium na Tahiti a len nepriaznivé počasie mu tam znemožnilo pozorovanie preletu Halleyovej kométy. Francúzsko ho už ako skúseného svetaznalého vedca poverilo v roku 1913 diplomatickou misiou získať súhlas pre sieť meteorologických staníc na Galapágach a v Ekvádore u tamojšej vlády. Vedecká Štefánikova kariéra sa potom dostala do úzadia, keď sa sám počas svetovej vojny politicky a vojensky angažoval za projekt spoločného štátu Čechov a Slovákov.
Bronzová pamätná tabuľa venovaná Milanovi Rastislavovi Štefánikovi bola odhalená 21. júla 2000 na Námestí M. R. Štefánika. Na pamätnej tabuli od sochára Milana Lukáča je stvárnený reliéf s motívom kométy, jej donorom bola spoločnosť Bradloinvest.

 

Pomník slobody, Brezová pod Bradlom
SNP II., Brezová pod Bradlom - Dvoly
Dejinný pamätník, Brezová pod Bradlom
Upálený partizán, Brezová pod Bradlom - Dvoly
SNP, Brezová pod Bradlom - Dvoly
Ján Hus (1371 - 1415), Brezová pod Bradlom
SNP, Brezová pod Bradlom - Hurbanova dolina
Povstalecký rok 1848, Brezová pod Bradlom
Slovenské povstanie, Brezová pod Bradlom
Tvorcom filmu Jánošík, Brezová pod Bradlom
Štefan Fajnor (1844 - 1909), Brezová pod Bradlom
Ján Papánek (1896 - 1991), Brezová pod Bradlom
Kamerové systémy