M. R. Štefánik pozoroval 29. apríla 1911 zatmenie slnka na ostrove Vava'u v kráľovstve Tonga. Pre tento účel používal vlastnoručne zhotovený ďalekohľad s dreveným tubusom na zložitej natáčacej kovovej konštrukcii. Tá bola ukotvená na dvojici betónových pylónov.
Členovia Spoločnosti M. R. Štefánika (Združenia AntArktis) v roku 1994 na ostrove Vava'u objavili Štefánikove pylóny vďaka nápisom, ktoré boli na nich vyryté (Stefanik – 29. avril 1911 – MATEAELA – SIALEPELE). Umiestnili na nich slovensko-anglickú pamätnú tabuľu. Ďalšiu pamätnú tabuľu potom pridali na pylóny v októbri 2011 pri stom výročí Štefánikovho pozorovania.
V roku 2012 bol v Košariskách zhotovený pamätník v podobe repliky Štefánikových pylónov z Vava'u. Je na ňom umiestnený zmenšený model Schaerovho hvezdárskeho ďalekohľadu, ale bez spomenutej kovovej konštrukcie. Pamätník podľa námetu F. Keleho zhotovili Jaroslav Oršula a Milan Supek.

SNP, Košariská - Holešná dolina
Pomník padlých, Košariská
Oslobodenie Červenou armádou, Košariská
Obetiam fašizmu, Košariská
Milan Rastislav Štefánik - škola, Košariská
Kamerové systémy