Prvý minister vojny Československa M. R. Štefánik sa v budove obecného hostinca na Myjave zúčastnil vojenského odvodu v roku 1902 a opakovane aj v roku 1904. Ako trochu úsmevný paradox pôsobí fakt, že odvodmi neprešiel.
Budova slúžila ako meštianska škola, keď na nej 27. augusta 1939 generál Ferdinand Čatloš vo funkcii ministra obrany Slovenského štátu odhalil M. R. Štefánikovi pamätnú tabuľu (s nápisom: V TOMTO DOME, / BÝVALOM OBECNOM HOSTINCI, / BOL PRI ODVODOCH / MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK / DŇA 19. APRÍLA R. 1902 / a / DŇA 13. APRÍLA R. 1904.).
Dňa 16. septembra 2008 sa konalo slávnostné otvorenie hotela Štefánik, ktorý bol postavený ako čiastočná replika historickej budovy hostinca (neskôr školy a administratívy Kodrety). Zároveň bola v jeho priestoroch odhalená nová pamätná tabuľa doplnená o drobnú Štefánikovu bustu. Možno ju považovať za remake pôvodnej tabule, ktorá zostala pravdepodobne v úschove majiteľov hotela. Hotel úctu Štefánikovi vyjadril aj pomenovaním svojich priestorov; Albertína (Štefánikova matka), Guliana (Štefánikova snúbenica), Orion (záľuba v astronómii), Caproni (lietadlo v ktorom Štefánik zahynul).

 

Ján Gálik: Odboj a oslobodenie Myjavy, 1994, str. 18

Prvý hasičský spolok, Myjava
Karol Ľudovít Semian (1817 - 1891), Turá Lúka
Výročia evanjelického kostola, Myjava
Pavel Hajnóczy (1826 - 1893), Myjava
Obetiam holokaustu, Myjava
Padlým bojovníkom proti fašizmu, Myjava
Dušan Jurkovič (1868 - 1947), Turá Lúka
Obetiam 2. svetovej vojny, Turá Lúka
Padlým v 1. svetovej vojne, Myjava
SNR 1848 -  Anna Kolényová, Myjava
Oslobodenie Červenou armádou, Turá Lúka
Padlým červenoarmejcom, Turá Lúka
Pomník padlých, Turá Lúka
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Myjava
Juraj Bašnár (1922 - 1945), Turá Lúka
Štefánikova mohyla - model, Myjava
Oslobodenie Červenou armádou, Myjava
Evanjelickým martýrom - 1672, Turá Lúka
Peter Tvrdý  (1850  - 1935),  Myjava
Milan Mareček (1923 - 1945), Myjava
Michal Šimonovič (1874 - 1919), Myjava
Daniel Krman ml. (1663 - 1740), Myjava
Kamerové systémy