Prvú školu v obci postavili v rokoch 1840 – 1841. Jej základný kameň položil brezovský farár Tomáš Hroš a otvoril ju Jozef Miloslav Hurban. Od roku 1886 do 1889 bol žiakom školy Milan Rastislav Štefánik. Učiteľom mu bol Martin Kostelný. Na škole sa učilo až do konca 2. svetovej vojny. V roku 1974 bývalú školskú budovu asanovali.
Dňa 4. mája 1929 na budove školy odhalili pamätnú tabuľu venovanú žiakovi školy M. R. Štefánikovi pri príležitosti desiateho výročia jeho tragickej smrti. Pamätnú tabuľu venovala Československá obec legionárska. Na slávnosti sa vtedy zúčastnilo 15 až 18 tisíc ľudí. Po zbúraní školskej budovy bola pamätná tabuľa uložená na MNV (Miestny národný výbor).
Na mieste zbúranej školy je dnes pomník so zabudovanou spomenutou pamätnou tabuľou. Slávnostne ho odhalil v roku 1998 bývalý školský riaditeľ v obci Ján Malík. Autorom pomníka je architekt Ľubomír Mrňa.

Ján Fuska: Milan Rastislav Štefánik žije v národe, Bratislava 2013, str. 16, 17

SNP, Košariská - Holešná dolina
Pomník padlých, Košariská
Oslobodenie Červenou armádou, Košariská
Obetiam fašizmu, Košariská
Kamerové systémy