V obci Piepasné bol odhalený 26. júna 1999 pamätník, ktorý pripomína osobnosť M. R. Štefánika a padlých vojakov z obce. Jeho autorom je architekt Ľudovít Jendreják. Pamätník v tvare štvorbokého ihlanu je z lámaného travertínu, ktorý zostal zo Štefánikovej mohyly na Bradle po jej rekonštrukcii. Pod ihlan boli v keramických nádobách uložené artefakty z miest Štefánikovho pobytu (prsť zeme z Košarísk, prsť zeme z Ivanky pri Dunaji, kamienok z Mont Blancu, koral z Tahiti...). Na čelnej stene ihlanu je pamätná tabuľa venovaná Štefánikovi. Na zadnej stene je pamätná tabuľa s menoslovom padlých vojakov z obce v 1. a 2. svetovej vojne, ktorý dopĺňajú verše Vladimíra Roya. Najviac vojakov 1. svetovej vojny sa nevrátilo z Priepasnej doliny (S. Dodrv, S. Hrajnoha, Š. Hrajnoha, Š. Marko, J. Bzdúšek, J. Cigánek, J. Potúček, J. Bzdúšek, J. Kyščiak a J. Marko. Ďalšími boli Š. Horniaček (Batíková), Š. Osuský (U Kopeckých), M. Mosnáček (U Mosnáčkov), J. Kopecký (U Mosnáčkov), J. Marko (Dlhý vŕšok) a J. Štefula (U Šefcov). V 2. svetovej vojne padol partizán Pavol Kopas doma pri prestrelke v Lipovci.

Z Priepasného položili svoje životy ...     

v I. svetovej vojne:

Ján
Ján
Ján
Samuel
Štefan
Samuel
Štefan
Ján
Ján
Ján
Ján
Štefan
Martin
Ján
Ján
Štefan

Bzdúšek       
Bzdúšek
Cigánek
Dodrv
Horniaček
Hrajnoha
Hrajnoha
Kyščiak
Kopecký
Marko
Marko
Marko
Mosnáček
Potúček
Štefula
Osuský

1894 - 1916
1895 - 1916
1894 - 1918
1890 - 1918
1876 - 1917
1891 - 1915
1892 - 1915
1897 - 1915
1895 - 1917
1892 - 1917
1873 - 1917
1876 - 1918
1892 - 1916
1887 - 1917
1897 - 1917
1899 - 1918

v II. svetovej vojne:

Pavol Kopas                   1922 - 1945

V. Roy
v búrkach vojny v obeť
životy sme dali
semenom slobody
stala sa krv naša...

 

Na pamätník sa vo verejnej zbierke vyzbieralo vyše 73 tisíc korún (rozhodujúcou mierou naň prispeli darcovia z Priepasného a Dunajskej Lužnej). Suma postačila, pretože ľudia z obce prispeli aj dobrovoľníckou prácou pri jeho budovaní.

 

Ján Maniaček: Posol hviezdnych diaľav - Osudy pamätníkov Milana Rastislava Štefánika na Slovensku, Brezová pod Bradlom 2012, str. 58; Silvia Konečná: Priepasné v dokumentoch a spomienkach, 2015, str. 126

Kamerové systémy