Milan Rastislav Štefánik, rodák z Košarísk, získal najvyššie vzdelanie v Prahe, kde spoznal profesora T. G. Masaryka. Vzápätí odišiel do Francúzska, aby sa uplatnil ako hvezdár. Obdržal francúzske občianstvo, v roku 1915 sa prihlásil do vojenského francúzskeho letectva, v ktorom využili jeho znalosti meteorológie. Po príchode organizátorov československého odboja T. G. Masaryka a E. Beneša do Paríža im sprostredkoval stretnutia s francúzskymi politikmi a začiatkom roka 1916 s nimi založil Národnú radu československú (ČSNR). Francúzsko oficiálne povolilo založenie československej armády, spočiatku podriadenej francúzskemu veleniu a neskôr priamo ČSNR. Už v tom roku vykonal Štefánik cesty do Ruska a Rumunska pre nábor československých zajatcov a v roku 1917 do USA pre nábor dobrovoľníkov. Začiatkom nasledujúceho roka v hodnosti plukovníka francúzskej armády vyrokoval v Taliansku zmluvu o organizovaní samostatnej československej armády. Členovia ČSNR po medzinárodnom uznaní v USA prezentovali vládne funkcie pripravovanej republiky už 14. októbra 2018, Štefánik sa stal ministrom vojny. V tej dobe na ceste medzi Tokiom a Vladivostokom pripravoval návrat légií z Ruska. Rusko opustil 25. januára 1919 a odišiel do Paríža a potom nakrátko do Talianska za svojou priateľkou. Po odlete na Slovensko 4. mája 1919 tragicky zahynul v Ivanke pri Dunaji.
Iniciátormi stavby pomníka M. R. Štefánika na Myjave boli slúžny okresu Jaroslav Dvořák a starosta myjavského Sokola Ján Slabej. Touto myšlienkou sa začali zaoberať už niekoľko dní po Štefánikovej smrti. Obaja sa stali ústrednými postavami výboru pre postavenie pamätníka, ktorý bol ustanovený v roku 1920. Už v roku 1919 prišli prvé peniaze na pomník, bolo to vyše 31 tisíc korún zo zbierky myjavskej komunity v Little Falls z USA. J. Dvořák so zámerom stavby pomníka oslovil architekta Čeňka Vořecha, ktorý spoluprácu prisľúbil. Dohodli sa na predbežnom rozpočte 50-60 tisíc korún za pomník. Po ustanovení spomenutého výboru k prizvali k spolupráci aj sochára Rudolfa Březu. Zároveň bola architektom Vořechom aj upresnená suma na pomník na 130 tisíc. Materiál na pomník bolo nutné priviezť z Čiech v niekoľkých vagónoch. Dňa 5. mája 1921 bol slávnostne odhalený základný kameň pomníka pred evanjelickým kostolom. Hotový pomník M. R. Štefánikovi potom odhalili 10. júla 1921. Na pamätníku sú zaznamenané názvy Štefánikových pôsobísk; Francúzsko, Taliansko, Srbsko, Sibír. Architekt Čeněk Vořech je autorom kubistického pomníka, sochár Rudolf Březa je autorom oboch postranných reliéfov a Štefánikovej busty. V roku 2007 bol pomník renovovaný.

 

Julius Bodnár (zostavovateľ): Dr. Milan R. Štefánik a jeho prvý pomník na Myjave, Myjava 1921

Prvý hasičský spolok, Myjava
Karol Ľudovít Semian (1817 - 1891), Turá Lúka
Výročia evanjelického kostola, Myjava
Pavel Hajnóczy (1826 - 1893), Myjava
Obetiam holokaustu, Myjava
Padlým bojovníkom proti fašizmu, Myjava
Dušan Jurkovič (1868 - 1947), Turá Lúka
Obetiam 2. svetovej vojny, Turá Lúka
Padlým v 1. svetovej vojne, Myjava
SNR 1848 -  Anna Kolényová, Myjava
Oslobodenie Červenou armádou, Turá Lúka
Padlým červenoarmejcom, Turá Lúka
Pomník padlých, Turá Lúka
Juraj Bašnár (1922 - 1945), Turá Lúka
Štefánikova mohyla - model, Myjava
Oslobodenie Červenou armádou, Myjava
Evanjelickým martýrom - 1672, Turá Lúka
Peter Tvrdý  (1850  - 1935),  Myjava
Milan Mareček (1923 - 1945), Myjava
Michal Šimonovič (1874 - 1919), Myjava
Daniel Krman ml. (1663 - 1740), Myjava

Kamerové systémy