Rodák z Myjavy Milan Mareček sa pokúšal skladať básne, 17. septembra 1944 odišiel k partizánom skupiny Za ideál miestneho učiteľa Štefana Čúvalu. Od polovice decembra sa stal členom skupiny Hurban (veliteľ Miloš Uher), pre ktorú zabezpečoval prevažne proviant. V partizánskom sklade na kopanici U Škulcov pri Cetune ho z 26. na 27. februára 1945 aj so spolubojovníkom zadržala veľká protipartizánska jednotka, ktorá mala toto miesto vytipované a pripravovala sa na rozsiahly zásah v oblasti Javoriny. Odviezli ho do vyšetrovne gestapa v Novom Meste nad Váhom. Tam bol mučený a následne popravený zastrelením na židovskom cintoríne pravdepodobne 28. februára. Dňa 28. apríla 1945 previezli jeho telesné pozostatky na horný myjavský cintorín a druhý deň pochovali.
Bronzovú pamätnú tabuľu M. Marečkovi odhalili na Myjave na Dome pionierov v roku 1985. Na tabuli sú zaznamenané aj jeho bojové verše. Po zmene majiteľa domu bola pamätná tabuľa uložená na ulici nesúcej jeho meno.

                    DOSŤ!
Raz padnú okovy, raz padnú putá,
Raz v nič sa premení panovačnosť krutá,
Raz padnú rabi, raz padnú tyrani,
zvíťazia týraní,
bo pravda zvíťazí!
                                           M. Mareček

PARTIZÁN
MILAN MAREČEK
* 18. 12. 1923 + 27. 3. 1945

BOL ZAVRAŽDENÝ FAŠISTAMI
V NOVOM MESTE N/V.

ČESŤ JEHO PAMIATKE!
1985

 

Ivan Šimo: Pamiatke partizána Milana Marečka, in: Bojovník 7/2011, str. 10;
Milan Varsík: Príbehy odvážnych, Bratislava 1980, str. 244-264

Prvý hasičský spolok, Myjava
Karol Ľudovít Semian (1817 - 1891), Turá Lúka
Výročia evanjelického kostola, Myjava
Pavel Hajnóczy (1826 - 1893), Myjava
Obetiam holokaustu, Myjava
Padlým bojovníkom proti fašizmu, Myjava
Dušan Jurkovič (1868 - 1947), Turá Lúka
Obetiam 2. svetovej vojny, Turá Lúka
Padlým v 1. svetovej vojne, Myjava
SNR 1848 -  Anna Kolényová, Myjava
Oslobodenie Červenou armádou, Turá Lúka
Padlým červenoarmejcom, Turá Lúka
Pomník padlých, Turá Lúka
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Myjava
Juraj Bašnár (1922 - 1945), Turá Lúka
Štefánikova mohyla - model, Myjava
Oslobodenie Červenou armádou, Myjava
Evanjelickým martýrom - 1672, Turá Lúka
Peter Tvrdý  (1850  - 1935),  Myjava
Michal Šimonovič (1874 - 1919), Myjava
Daniel Krman ml. (1663 - 1740), Myjava
Kamerové systémy