Michal Šimonovič sa narodil v Skalici. Po žiackom pôsobení v Skalici a Prešove bol učiteľom na Myjave, kde strávil takmer celý zvyšok života. Bol propagátorom hospodárskych spolkov, prispel do Bodnárovej monografie Myjavy. Na Myjave je i pochovaný. Je otcom spisovateľky Zuzky Zgurišky.
Mramorovú pamätnú tabuľu M. Šimonovičovi odhalili 14. júla 1929 na budove evanjelickej školy, ktorú neskôr zbúrali. Stála oproti evanjelickému kostolu. Premiestnili ju na ďalšiu budovu vo vlastníctve evanjelickej cirkvi, ktorá slúžila ako sídlo okresného súdu a neskôr v nej bola stredná priemyselná škola a poľnohospodárske učilište. Po zmene vlastníka budovy ju opäť premiestnili a odhalili 21. novembra 2015 na fasáde evanjelickej fary. Je na nej bronzový reliéf tváre od sochára Ladislava Majerského. Autorom náhrobníka M. Šimonoviča na Hornom cintoríne na Myjave je sochár Rudolf Březa.

 

Prvý hasičský spolok, Myjava
Karol Ľudovít Semian (1817 - 1891), Turá Lúka
Výročia evanjelického kostola, Myjava
Pavel Hajnóczy (1826 - 1893), Myjava
Obetiam holokaustu, Myjava
Padlým bojovníkom proti fašizmu, Myjava
Dušan Jurkovič (1868 - 1947), Turá Lúka
Obetiam 2. svetovej vojny, Turá Lúka
Padlým v 1. svetovej vojne, Myjava
SNR 1848 -  Anna Kolényová, Myjava
Oslobodenie Červenou armádou, Turá Lúka
Padlým červenoarmejcom, Turá Lúka
Pomník padlých, Turá Lúka
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Myjava
Juraj Bašnár (1922 - 1945), Turá Lúka
Štefánikova mohyla - model, Myjava
Oslobodenie Červenou armádou, Myjava
Evanjelickým martýrom - 1672, Turá Lúka
Peter Tvrdý  (1850  - 1935),  Myjava
Milan Mareček (1923 - 1945), Myjava
Daniel Krman ml. (1663 - 1740), Myjava
Kamerové systémy