Michal Šimonovič sa narodil v Skalici. Po žiackom pôsobení v Skalici a Prešove bol učiteľom na Myjave, kde strávil takmer celý zvyšok života. Bol propagátorom hospodárskych spolkov, prispel do Bodnárovej monografie Myjavy. Na Myjave je i pochovaný. Je otcom spisovateľky Zuzky Zgurišky.
Mramorovú pamätnú tabuľu M. Šimonovičovi odhalili 14. júla 1929 na budove evanjelickej školy, ktorú neskôr zbúrali. Stála oproti evanjelickému kostolu. Premiestnili ju na ďalšiu budovu vo vlastníctve evanjelickej cirkvi, ktorá slúžila ako sídlo okresného súdu a neskôr v nej bola stredná priemyselná škola a poľnohospodárske učilište. Po zmene vlastníka budovy ju opäť premiestnili a odhalili 21. novembra 2015 na fasáde evanjelickej fary. Je na nej bronzový reliéf tváre od sochára Ladislava Majerského. Autorom náhrobníka M. Šimonoviča na Hornom cintoríne na Myjave je sochár Rudolf Březa.

 

Kamerové systémy