Roľník Michal Kútka z Polianky bol známy slovanským povedomím. Po mobilizácii vojakov na front 1. svetovej vojny ich presviedčal aby do Rusov a Srbov nestrieľali. Po udaní bol odsúdený na rok väzenia. Po prepustení ho okamžite odoslali na taliansky front. Padol pri Doberde 23. augusta 1916 (na pamätnej tabuli 1917).
Na Polianke bola Michalovi Kútkovi v roku 1925 odhalená bronzová pamätná tabuľa na rodnom dome. Jej autorom je sochár Vojtech Ihriský.

 

Kamerové systémy