Na budove železničnej stanice vo Vrbovciach je pamätná tabuľa, ktorá pripomína, že tu v rodine svojho otca železničiara žila v rokoch 1938-1942 Maruška Kudeříková.
Maruška Kudeříková (*1921) sa narodila v moravskej obci Vnorovy. Jej otec ako bývalý legionár získal zamestnanie na železničnej stanici Vrbovce (železničná stanica v chotári moravskej obce Javorník bola postavená v rokoch 1925-1926 a paradoxne pomenovaná podľa susediacej slovenskej obce, v roku 1997 bola stanica v rámci osady U Sabotů pričlenená k Slovensku). Na stanici rodina Kudeříkovcov i bývala. M. Kudeříková sa v protektorátnom období už počas gymnaziálneho štúdia v Strážnici nadchla myšlienkami protinemeckého odboja. Na jazykovej škole v Brne sa zapojila do ilegálnej činnosti komunistického Svazu mladých. Koncom roka 1941 ju zatklo gestapo. Bola odsúdená a popravená sťatím 26. marca 1943.

 

Kurucký pamätník na Ostrom vrchu, Vrbovce
Slovenské povstanie, Vrbovce
Obetiam 2. svetovej vojny, Vrbovce
Pomník padlých, Vrbovce
Slovenské povstanie, Vrbovce - Šance
Pavel Jozeffy (1775 - 1848), Vrbovce
Oslobodenie obce, Vrbovce
Evanjelickým kňazom - rodákom, Vrbovce
Eduard Šándorfi (1869 - 1936), Vrbovce
Kamerové systémy