V roku 1703 sa postavil na čelo posledného uhorského stavovského povstania František II. Rákoczi. Povstanie malo odozvu aj na myjavských kopaniciach. Na podporu Rákociho kurucov vystúpili aj sedliaci z Myjavy, Turej Lúky, Vrboviec a Sobotišťa, korí podnikali výpady na Moravu, z odplaty cisárske vojsko vypálilo prvýkrát Myjavu 10. apríla 1704. Po tejto udalosti stúpol nakrátko počet povstalcov z kopaníc až na 6 tisíc, zdržiavali sa aj na Ostrom vrchu pri Vrbovciach. Záverom roka 1704 kuruci a povstalci pri Ostrom vrchu prehrali krvavú bitku, po ktorej ranených odvážali až do Sobotišťa. Myjavu Cisárske vojsko opätovne vypálilo 4. decembra Myjavu, Turú Lúku a Vrbovce a od tej doby o miestnych povstalcoch už niet zmienky.
Občianske združenie Johanky Hrebendovej Bórikovej pripravilo v roku 2022 projekt Kuruckého pamätníka na Ostrom vrchu v hodnote 3,5 tis. € s dotačnou podporou 9/10 sumy z prostriedkov ministerstva obrany. Pamätník zhotovil kamenosochár Ivan Štefečka, osadili ho 17. novembra na Ostrom vrchu v chotári Vrboviec. Bol odhalený 26. novembra, požehnal ho vrbovčiansky evanjelický farár Miroslav Hvožďara ml.

V PRIESTOROCH OSTRÉHO VRCHU
SA V DECEMBRI ROKU 1704
V BOJI STRETLI HABSBURGSKÍ VOJACI
POĽNÉHO MARŠÁLA
SIEGBERTA VON HEISTERA
A KURUCKÍ POVSTALCI
GENERÁLA MIKULÁŠA BERČÉNIHO.
PADLO TU VEĽA KURUCKÝCH POVSTALCOV
A
BOLO VEĽA RANENÝCH NA OBOCH STRANÁCH.
ZRANENÝCH ODVÁŽALI DO SOBOTIŠŤA,
KDE SÚ MNOHÍ POCHOVANÍ NA SAVARKE.

SPOMÍNAME NA OBETE POVSTANIA
FRANTIŠKA II. RÁKOCZIHO

 

facebook.com/ozjhb/

Slovenské povstanie, Vrbovce
Obetiam 2. svetovej vojny, Vrbovce
Pomník padlých, Vrbovce
Slovenské povstanie, Vrbovce - Šance
Pavel Jozeffy (1775 - 1848), Vrbovce
Oslobodenie obce, Vrbovce
Evanjelickým kňazom - rodákom, Vrbovce
Eduard Šándorfi (1869 - 1936), Vrbovce
Kamerové systémy